PRÆSENTATIONTilbage

Hver film tager udgangspunkt i virkelige historier om unge, der har eller har haft psykiske problemer eller en psykisk lidelse. Som seer vil du opleve hverdagslignende situationer set fra den unge hovedpersons vinkel eller fra personens klassekammerater, venner, lærere, familiemedlemmer m.fl.

Filmene lægger op til debat og refleksion, og vi anbefaler, at du ser filmene sammen med andre. Enten to og to, eller i en mindre gruppe. Filmene kan vække stærke følelser hos dig. Også derfor er det godt, at du ser dem sammen med andre, så I kan snakke sammen om dem.

Interaktive film

Hver film indledes med en kort beskrivelse, og herefter sættes handlingen i gang.

Dilemmaer
Undervejs i filmen skal du træffe en række valg. Dit valg har en konsekvens for filmens videre handling eller for den måde, personerne i filmen reagerer. På den måde er du med til at påvirke, hvad der sker i filmen. Du kan se filmen igen flere gange og så træffe nye valg.

Refleksionsspørgsmål
Undervejs i filmen får du mulighed for at tænke over det, der sker i filmen ved at besvare nogle spørgsmål. Når du ser filmen med andre, kan I snakke om spørgsmålene og sammen finde frem til et godt svar. Skriv svaret ned. Det kan bruges, når I senere skal have en klassesamtale om filmen.

Tip
Når du har set en film, kan det være, at du har brug for at snakke med andre om de tanker og følelser, som filmen har sat gang i hos dig. Men det kan også være, at du har brug for mere generel information og viden om unge og psykisk sygdom.

http://www.en-af-os.dk
Her kan du læse personlige historier om psykisk sygdom, finde undersøgelser, mere filmmateriale og henvisninger til organisationer, der formidler viden om psykisk sygdom samt henvisning til de psykiatriske informationscentre - PsykInfo´erne – der findes i alle regioner.

http://www.ungekompasset.dk
Her kan du få viden og finde en oversigt over forskellige tilbud til unge med psykiske vanskeligheder fordelt på landsplan.

http://www.psykiatrifonden.dk
Her kan du få viden om forskellige psykiske sygdomme.

http://headmatters.dk
Info om psykiske lidelser for børn og unge.

http://www.psykisksaarbar.dk
Det Sociale Netværks hjemmeside, hvor du kan læse om forskellige projekter målrettet unge.

Hvis du er lærer
Du kan supplere arbejdet med filmmaterialet ved at invitere en ungeambassadør fra EN AF OS, som fortæller om sine personlige erfaringer med psykisk sygdom, og hvordan man kan takle det i hverdagen.
Kontakt den regionale koordinator i EN AF OS i din region: http://www.en-af-os.dk/da/Kontakt.aspx