SPOT 6Tilbage til spot oversigten

TAL MED MIG

EN AF OS-kampagnefilm rettet særligt mod unge.

Kender du det? Det kan være svært at se, hvordan andre har det indeni. Se, hvor forskellige forestillinger man kan have om den samme person.

Aktivitetsforslag til undervisningen

1. Refleksion og debat (for alle)

Varighed: 1-2 lektioner

Se spottet i klassen, i grupper eller alene.

Fordel jer i mindre grupper.

Skriv jeres svar ind i et tekstdokument. Giv dokumentet en titel.

Forløbet afsluttes i klassen. Læreren er ordstyrer og samler op på gruppearbejdet.

2. Analyse og forståelse (for 8. – 10. klasse)

Varighed: 1-2 lektioner

Arbejd i mindre grupper. Besvar spørgsmålene i et tekstdokument og sørg for at gemme arbejdet undervejs. Giv dokumentet en titel, som fx Tal med mig.

Filmens virkemidler

Følg dette link http://filmcentralen.dk/grundskolen/filmsprog/filmiske-virkemidler I skal beskrive:

Hænger budskab og virkemidler sammen? Begrund jeres svar.

Afslut forløbet med en fremlæggelse af arbejdet, print jeres besvarelse og hæng det op i klassen, eller snak om virkemidlerne i klassen.

3. Analyse og forståelse (for ungdomsuddannelser)

Varighed: 1-2 lektioner

Arbejd i mindre grupper eller selvstændigt. Besvar spørgsmålene i et tekstdokument og sørg for at gemme arbejdet undervejs. Giv dokumentet en titel, som fx Tal med mig.

Filmens virkemidler

Følg dette link http://filmcentralen.dk/grundskolen/filmsprog/filmiske-virkemidler I skal beskrive:

Hænger budskab og virkemidler sammen? Begrund jeres svar.

Afslut forløbet med en fremlæggelse af arbejdet, aflevér til jeres lærer, eller snak om virkemidlerne i klassen.