PTSD

Tidspunkt: 26. april 2021 kl. 19:00 - 21:00 Sted: Multikulturhuset Sønderborg, Nørre Havnegade 15, 6400 Sønderborg
Posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD) er en forsinket stressreaktion på svær psykisk belastning. Den voldsomme hændelse, man har været udsat for, resulterer i et forholdsmæssigt højt stressniveau eller alarmberedskab. Belastningen kan komme fra begivenheder, man selv har været involveret i eller vidne til. Mange forbinder PTSD med soldater, der vender hjem fra krig med psykiske ar på sjælen. PTSD kan dog også opstå efter andre typer traumatiserende begiven-heder, som f.eks. voldtægt, seksuelt misbrug, partnervold, alvorlige ulykker, naturkatastrofer og hvis man er vidne til voldsomme begivenheder. Psykolog Michael Asgari Frederiksen, Lokalpsykiatri Aabenraa, fortæller om symptomerne på PTSD, hvordan diagnosen stilles, og hvilke behandlings-muligheder der findes. Desuden vil EN AF OS-ambassadør Henriette Hansen fortælle sin personlige beretning om at leve med PTSD, og hvordan udfordringer i hverdagen mestres.
Pris: Gratis
Arrangør: SIND Sønderborg, Bedre Psykiatri Sønderborg og PsykInfo Sønderborg