Skizofreni

Tidspunkt: 03. oktober 2018 kl. 19:00 - 21:00 Sted: Sygehus Sønderjylland, indgang B, Auditorium, lokale 57.001, Kresten Phillipsens Vej 15, 6200 Aabenraa
Skizofreni er en psykisk sygdom, som har stor indflydelse på personens og de pårørendes hverdag. Sygdommen påvirker personens tænkning, tolkning af sanseindtryk og følelsesliv. Sygdommen starter ofte i ungdomsårene og symptomerne viser sig meget forskelligt fra person til person. Der kan f.eks. være tale om høre-, syns- og smagshallucinationer, vrangforestillinger, koncentrations- og hukommelsesbesvær, social isolation og uro. Skizofreni kan behandles, og ved at følge behandlingen kan de fleste leve et godt liv. Ca. hver femte kommer sig, og her kan støtte fra pårørende og omgivelserne spille en stor rolle. Afdelingslæge Katja Ravn, Psykiatrisk Afdeling Aabenraa, vil fortælle om, hvordan hun møder borgere med sygdommen skizofreni, symptomerne på sygdommen, behandlingen heraf og hvilken støtte pårørende kan give. Derefter vil EN AF OS-ambassadør Signe Larsen fortælle om, hvordan hun lever med skizofreni.
Pris: Gratis
Arrangør: Bedre Psykiatri Aabenraa/Tønder, SIND Aabenraa og PsykInfo Aabenraa