Temaaften - BORDERLINE

Tidspunkt: 03. oktober 2018 kl. 19:00 - 21:30 Sted: Silkeborg Bibliotek, Hostrupsgade 41A, 8600 Silkeborg
Oplæg af: Du kan opleve:
- et personligt oplæg om borderline
- et fagligt oplæg ved overlæge Else Iversen og psykolog Louise Bavngaard fra Team for personlighedsforstyrrelser ved Regionspsykiatrien Midt

Temaaftener omkring psykisk sygdom - PSYK-info Midt. Formålet er at skabe åbenhed omkring psykisk sygdom.

To procent af danskerne har en borderline-personlighedsforstyrrelse, hvor man grundlæggende har meget svært ved at håndtere følelser. Kom og hør om sygdommen, der kan gøre, at man tænker ”enten-eller” om mange ting, er angst for at blive forladt, er usikker på sin identitet og har vanskeligheder i sociale relationer. Du kan også blive klogere på behandling med DAT - dialektisk adfærdsterapi samt høre en personlig beretning om at leve med borderline.

Pris: 50
Arrangør: Socialpsykiatrien i Silkeborg Kommune, Silkeborg Bibliotekerne og PsykInfo Midt - Psykiatrisk Informationscenter i Region Midtjylland.