Temaaften - Pårørendecafe - Lær at tackle din rolle som pårørende

Tidspunkt: 07. november 2018 kl. 19:00 - 21:30 Sted: Psykiatriens Hus, Falkevej 5, 8600 Silkeborg
Oplæg af: Anne Margrethe Gad Jørgensen har gennem sine mange år som leder af SIND Pårørenderådgivning stor erfaring med rådgivning, undervisning og samtaler med pårørende.

 

Temaaftener omkring psykisk sygdom - PSYK-info Midt. Formålet er at skabe åbenhed omkring psykisk sygdom.

Anne Margrethe Gad Jørgensen har gennem sine mange år som leder af SIND Pårørenderådgivning stor erfaring med rådgivning, undervisning og samtaler med pårørende. Anne Margrethe er selv pårørende og fortæller om sine erfaringer. Desuden redegør hun for de forskellige roller, man i et omfang skal kunne påtage sig - nemlig som den "medlidende", den "medlevende", "advokaten og samarbejdspartneren" - og som mor. Rollerne skifter hele tiden afhængigt af den syges tilstand.

Pris: Gratis
Arrangør: Silkeborg Kommune, Viborg Kommune, Skive Kommune og PsykInfo Midt - Psykiatrisk informationscenter i Region Midtjylland.