Stress og depression

Tidspunkt: 09. november 2021 kl. 19:00 - 21:00 Sted: Psykiatricenter Vestervangen, Vestervangen 100, 5690 Tommerup
De fleste mennesker bliver ind imellem stressede, hvilket i sig selv er ganske normalt. Desværre rammes nogle af langvarig stress, hvilket kan være meget belastende for såvel den fysiske som mentale tilstand og f.eks. føre til depression. Psykolog Tanja Langer Jensen, Psykiatrisk Afdeling Middelfart, vil fortælle om stress og depression. Få viden om hvad stress er, hvordan stress kan forstås ud fra en psyko-social forståelsesmodel, og hvad de typiske signaler er ved en stresstilstand. Der redegøres for depressionens prævalens og almindelige karakteristika herunder anbefalede behandlingsmetoder. Endeligt sammenfattes fælles symptombilleder for depression og stress, og stress- sårbarhedsmodellen præsenteres som forståelsesramme for de to symptombilleder. Oplægget suppleres med kliniske eksempler. EN AF OS-ambassadør Bendix Petersen vil komme med sin personlige beretning.
Pris: Gratis
Arrangør: PsykInfo Middelfart