EN AF OS badgets

Værktøjskasser

Dialogstarteren
Materialet er udviklet som en del af indsatsen i forhold til personaleområdet, som er et af de fem vigtige indsatsområder i landskampagnen EN AF OS. Målgruppen for Dialogstarteren er især psykiatrisk personale men også patienter og pårørende.

Bryd Tavsheden
Materialet er målrettet unge mellem 14 og 20 år og deres undervisere. Materialet består af små spots og interaktive film, der kan give indsigt i, hvordan livet kan være for en ung med psykiske problemer eller en psykisk lidelse.

Start dialogen - i socialpsykiatrien
Målgruppen for materialet er medarbejdere og brugere i socialpsykiatrien. Ønsket med materialet er bl.a. at bidrage til at skabe øget refleksion over kultur og sprog, da hverdagssproget, omgangsformen og arbejdspladskulturen har stor betydning for stigmatisering.

Personlig historie og selvstigma
Deltager- og Instruktørmanual er udviklet som et studiekredsforløb med 20 sessioner for personer med psykisk sygdom til bearbejdning af selvstigmatisering.

Dialogkort til Jobcentre
Dialogkortene giver mulighed for en fælles refleksion over klassiske situationer og udfordringer i hverdagen og kan øge opmærksomheden på, hvordan holdninger og adfærd utilsigtet og tilsigtet påvirker kulturen og tonen i jobcentret. Dialogkortene er udviklet i samarbejde med borgere og jobkonsulenter.