Introduktion til Maxipakken

Velkomst og introduktion til mødet v/ afsnitsleder (5 min.)

Har du brug for input til at komme i gang, kan du enten tage udgangspunkt i baggrundsmaterialet i Dialogstarteren eller bruge PowerPoint-præsentationen.

’Måske er jeg bare et unikt menneske’ (45 min.)

I fire korte film sætter Mads, Nanna, Christina og Tina-Maria personlige ord på deres møde med psykiatrien. På rørende og tankevækkende vis fortæller de om situationer, hvor de har følt sig stigmatiseret, men også på situationer hvor de er blevet mødt med ligeværd og respekt.

Se i fællesskab filmene:

Film 1: ’Jeg kunne ikke engang stave til håb’ (4:20 min.), som tematiserer vigtigheden af håb:

Film 2: ’Nu skulle jeg ikke spørge for meget’ (6:44 min.), som tematiserer stigmatisering og skitserer situationer, hvor patienter har oplevet, at fagpersoners adfærd virker stigmatiserende:

Diskussionsoplæg

Film 1: ”Jeg kunne ikke engang stave til håb”
Formidlingen af håb hænger sammen med oplevelsen af stigmatisering. Denne film illustrerer fagpersonens vigtige rolle i forhold til at formidle håb og støtte patienten i troen på bedring og et godt liv.

 • Er der situationer, I kan genkende i filmen?
 • I filmen hører I om den rolle, håb spiller. Hvordan formidler I håb til jeres patienter? Hvad er I gode til, og er der noget, I kan gøre endnu bedre?

Film 2: "Nu skulle jeg ikke spørge for meget"
Denne film skitserer forskellige situationer, hvor patienter oplever, at fagpersoners adfærd virker stigmatiserende.

 • Er der situationer, I kan genkende i filmen?
 • Har I andre erfaringer med situationer, hvor patienter kan have oplevet at blive stigmatiseret? Hvad skete der, og kunne I have gjort noget anderledes?
 • Har I erfaring med pårørende, som har oplevet at føle sig stigmatiseret? Hvad skete der, og kunne I have gjort noget anderledes?
I filmen hører vi, at personalets møde og ophold bag glasvæggen virker stigmatiserende på patienterne.
 • Hvordan er jeres mødekultur?
 • Er der behov for at gøre noget anderledes, og i så fald hvordan kunne I gøre det?
I filmen hører vi også, at det første møde med psykiatrien er centralt.
 • Hvilke værdier lægger I vægt på, når I møder jeres patienter, og er der noget I kan gøre endnu bedre og mere systematisk i jeres daglige praksis?

Opsamling
Lav gerne en fælles opsamling:

 • Gav det mening for jer at have denne refleksion?
 • Hvad gjorde størst indtryk på jer hver især?
 • Har jeres fælles refleksioner givet anledning til overvejelser om at gøre noget anderledes, fx i højere grad at tale med patienterne om fordomme i forhold til psykisk sygdom og udfordringen med at undgå selvstigmatisering?

Ambassadøroplæg med spørgsmål og diskussion (30 min.)

Få et personligt indblik i, hvordan stigmatisering opleves, og hvad det vil sige at være patient eller pårørende i psykiatrien. EN AF OS kampagnen har i hver region et korps af oplægsholdere, der har personlige erfaringer med psykisk sygdom. De personlige fortællinger er altid meget virkningsfulde. Ønsker I at rekvirere et personligt oplæg fra en EN AF OS ambassadør, skal I kontakte jeres regionale koordinator i PsykInfo. Find kontaktinfo her.

Dilemmaøvelser (30 min.)

De situationer, som beskrives i casene, har alle udspring i virkelige hændelser fra hverdagen i psykiatrien. De indeholder alle dilemmaer, som lægger op til refleksion, og som ikke har en rigtig eller forkert løsning. Det vigtigste er at leve sig ind i situationen, få gang i en fælles diskussion og give plads til de forskellige synspunkter og erfaringer.

I otte forskellige dilemmaer kan I arbejde med fire forskellige temaer:
1. samarbejde med pårørende
2. sprog, tone og kollegaskab
3. recovery, drømme og håb og
4. selvstigmatisering.

Udvælg i grupper 1-2 cases ud fra, hvad I har lyst til at arbejde med. Det anbefales, at I bruger 10-15 min. (afhængigt af gruppernes størrelse) på hver case.

Huskeseddel: Sådan fastholder vi fokus på afstigmatisering (10 min.)

Når I har arbejdet med Dialogstarterens forskellige materialer, kan det være en god ide at udarbejde nogle konkrete mål for, hvordan I kan fastholde et fokus på afstigmatisering. Eksempler på mål kunne være ’have et større fokus på hvordan vi omtaler patienterne’ eller ’skærpe opmærksomheden på det individuelle frem for diagnosen’. Skriv jeres mål ned på huskesedlen, og hæng den efterfølgende et synligt sted, fx i jeres mødelokale, køkken eller personalerum – gerne et sted hvor patienter også kan se den.

Husk at udfylde vores EVALUERINGSSKEMA.

(Printervenlig version) (Oversigt over materialer) (Litteraturliste)