Personlig historie og selvstigma

Manualen ”Personlig historie og selvstigma” har til formål at hjælpe personer, som lever med psykisk sygdom, til at lære at blive opmærksomme på og i stand til at håndtere selvstigmatisering.

Manualen er udviklet som et studiekredsforløb med 20 sessioner for personer med psykisk sygdom til bearbejdning af selvstigmatisering. Materialet er baseret på både kognitive og narrative tilgange og består af en instruktørmanual og en deltagermanual, som kan downloades her. 

EN AF OS anbefaler, at der om muligt sammensættes et instruktørpar bestående af en fagperson og en instruktør med peer-baggrund.

Manualen findes i to versioner og kan downloades her:

Deltagermanual

Instruktørmanual  

Læs også vores artikler om selvstigma:
De personlige historier bekæmper selvstigma