Nyheder

18.11.2014

Arbejdsmarkedskonference

Arbejdsmarkedskonference den 3. november 2014

Dagen var opdelt i 4 workshops om formiddagen og 6 workshops om eftermiddagen. De forskellige præsentationer fra konferencen kan downloades ved at klikke på præsentationerne nedenfor.

Derudover holdt direktør i Creative Company og medstifter af Code of Care Peter Nørgaard og vicedirektør Helle Rasmussen, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) indlæg om formiddagen. Disse indlæg kan også downloades nedenfor.

Direktør i Creative Company og medstifter af Code of Care Peter Nørgaard

Vicedirektør i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) Helle Rasmussen

1. Øget empowerment af borgere på beskæftigelsesområdet 

2. Kvalificering af jobcentermedarbejdere

3. Sygedagpengeopfølgning

4. Fleksjobreformen og initiativet "virksomhedscentre generation 2"

Indlæg af direktør Hans Bach, DISCUS

Indlæg af projektchef Jens Hørby Jørgensen, DISCUS

5. I job via projekt IPS i Region Hovedstaden

6. Sherpa - Brobygger på vejen tilbage til arbejde eller uddannelse

7. PPclinic og samspillet med primærsektoren

Indlæg af direktør og speciallæge i psykiatri Jesper Karle, PPclinic

Indlæg af speciallæge i almen medicin Helena Galina Nielsen

8. headspace - et åbent tilbud til unge

9. Cabi - Hvad skal der til i virksomheden?

10. Nørremarken - et kommunalt rehabiliteringstilbud