Nyheder

16.08.2017

BEDRE PSYKIATRI Aabenraa-Tønder

 

BEDRE PSYKIATRI inviterer til lyttemøde den 7. september 2017

”I pårørendeforeningen til psykisk syge BEDRE PSYKIATRI har vi inviteret politikerne til at komme til Lyttemøde d. 7. September kl. 19 i Nygadehuset i Aabenraa.
Sammen med pårørende og andre interesserede vil vi nemlig gerne drøfte Aabenraa kommunes indsats overfor psykisk syge og deres pårørende. I Aabenraa kommune er der ca. 6000 psykisk syge(ca. 10 % af kommunens borgere) og ca. 18.000 pårørende. Så temaet berører rigtig mange af kommunens borgere.
Til det har vi bl.a. iværksat en undersøgelse, der vil være med til at afdække området.
Vi håber herved, at kunne være med til at yde et kvalificeret bidrag til udvikling af Aabenraa Kommunes indsats for psykisk syge og deres pårørende. Det er tanken, at undersøgelsen bl.a. skal bruges til at påvirke vilkårene for psykisk syge, handicappolitikken og til at få indført en pårørendepolitik. Hvad fungerer i dag godt for psykisk syge og deres pårørende i kommunen, og hvor er der plads til forbedringer? Det bliver vi forhåbentlig klogere på."

Find undersøgelsen her

Tilmelding til Lyttemødet kan ske til ampe@pc.dk eller via vores Facebookside BEDRE PSYKIATRI Aabenraa-Tønder.