Nyheder

21.11.2011

Bedre behandling til psykisk syge giver længere liv

Regionerne opstiller nye konkrete mål, der skal give bedre kvalitet i psykiatrien og øge middellevetiden for psykisk syge. Pakkeforløb, bedre diagnostik og helbredstjek skal løfte indsatsen

Med 10 konkrete anbefalinger vil regionerne fra 2012 sikre patienter i psykiatrien bedre behandlingsforløb.

Diagnostikken skal forbedres og målrettes, der skal - inspireret af kræftområdet - indføres pakkeforløb, og patienterne skal systematisk tilbydes helbredstjek. Patienterne skal helt enkelt hjælpes til et bedre og længere liv.

For mange med psykisk sygdom bliver i dag slet ikke eller kun delvis diagnosticeret. Man opdager måske den psykiske lidelse hos patienten, men overser så f.eks. en tiltagende hjertesygdom. Eller omvendt. Den manglende behandling har både samfundsøkonomiske og ikke mindst menneskelige konsekvenser.

Den situation vil regionerne nu gøre op med.

Du kan downloade anbefalingerne og læse mere på Danske Regioners hjemmeside

Download også Danske Regioners 10 anbefalinger her