Nyheder

05.07.2012

Carejob.nu - jobmatch til folk med udfordringer i livet

Det kan være en udfordring for virksomheder, der tager et socialt ansvar, at matche mennesker på kanten af arbejdsmarkedet med kravene til jobbet. De private virksomheder vil selv kunne vælge den rigtige kandidat gennem jobopslag og ansættelsessamtaler. Det ønske skal Carejob.nu være med til at dække. 

Organisationen Code of Care har i samarbejde med Ofirjob og Huset Venture udviklet jobmatchdatabasen Carejob.nu, hvor virksomheder, der har ledige stillinger, som kan besættes af mennesker med psykiske, fysiske eller sociale udfordringer, kan søge kandidater.

”Vi har som et af organisationens formål at foretage Corporate Social Innovation”, udtaler sekretariatschef i Code of Care, Tommy Wølk.

”Vores hovedformål er, at få flere virksomheder til at tage et socialt ansvar og ansætte mennesker, der har udfordringer med at påtage sig et arbejde på ordinære vilkår. Det gør vi ved at inspirere til social ansvarlighed gennem foredrag og workshops, og informere om muligheder og udfordringer, samt på konstruktiv og vedholdende facon at udfordre normaltænkningen indenfor det politiske og offentlige system.”

Partnerskab på tværs

Da Ofir første gang mødte folkene bag Code of Care og hørte om deres arbejde, var virksomheden straks med på idéen om en jobmatchdatabase med en social vinkel.

”Vi gik i gang med at kode systemet, mens Code of Care oprettede websitet", udtaler Jan Lundsgaard, salgsdirektør i Ofir.

”Dialogen med Code of Care har været præget af entrepreneurship hele vejen. Sammen har vi tænkt ”lad os vende efterspørgslen”, så det er virksomhederne der ligger deres stillinger ud på Carejob.nu. Så kan de, der har behov for at arbejde på særlige vilkår, se at der er brug for dem og søge stillingen. Vi har i Ofir selv ansat en række mennesker på den måde, hvilket giver en stor stolthed i organisationen over, at vi bidrager til samfundet. Derfor bakker vi op om Code of Cares arbejde.” 

Selve CV-delen af jobportalen har Code of Care udarbejdet sammen med den socialøkonomiske virksomhed Huset Venture. ”Vi havde tænkt en del over, hvordan vi kunne skabe en let måde for ansøgere med særlige behov, at opbygge et online CV på. Nu er det lykkedes at skabe en let administration og en enkel måde at udføre et digitalt CV på, således at den jobsøgende reelt får sin egen hjemmeside med alle relevante jobdata. Dermed får den ledige en unik mulighed for at synliggøre kompetencer, billede, kontaktinformationer, evt. tilskudsordning med mere. Ofte er det et uoverstigeligt projekt for mange i målgruppen at skrive en ansøgning. Når det "digitale CV" først er lavet kan den jobsøgende blot sende linket på mail sammen med en kort ansøgning .” siger Torben Buus, projekt-og udviklingskonsulent i Huset Venture.

Samarbejdet mellem Huset Venture og Code of Care udmønter sig nu også i et onlineprodukt , kaldet KomCV. Denne del er udviklet specielt til kommunerne, så kommunerne vil kunne søge efter kandidater på tværs i systemet og dermed lettere skabe det rette jobmatch mellem ledig og virksomhed. 

Det bliver et vilkår for at drive virksomhed

Spådommen i overskriften kommer fra professor Steen Hildebrandt, medlem af Code of Cares Advisory Board. Undersøgelser fra CABI viser da også, at en tredje del af de danske virksomheder har set det komme, og at 56 procent er parat til at ansætte en person med psykiske vanskeligheder, hvis blot de rette kompetencer er til stede. Derfor er jobmatchet vigtigt for succes i ansættelsen for både virksomhed og menneske.

”Private virksomheder skal være med til at udvikle fremtidens velfærdssamfund. For at vi kan have råd til at tage os af de, der er svagest, har vi brug for at hjælpe en del af de 850.000 mennesker på overførselsindkomst i gang på arbejdsmarkedet”, udtaler Tommy Wølk, ”Der er flere interessenter i denne ligning. Direktøren selv påtager sig et adelsmærke ved at lede en virksomhed, der tager et socialt ansvar. Virksomheden opnår kundernes, leverandørernes og det omgivende samfunds positive anerkendelse og opbygger derved socialkapital og får dermed et image- og konkurrenceforspring. De andre medarbejdere bliver stolte over at arbejde i en social ansvarlig virksomhed, og disse engagerede medarbejdere er med til at øge effektiviteten på arbejdspladsen. Den medarbejder, der er kommet fra kanten af arbejdsmarkedet, er med til at øge diversiteten blandt medarbejderne, hvilket fører til større innovationsevne i service- og produktionsudviklingen. Så der er mange gode grunde til at øge den sociale ansvarlighed i de danske virksomheder”.
Code of Care er etableret af en lang række private erhvervsvirksomheder, der selv ansætter mennesker på særlige vilkår. Organisationen er nonprofit og medlemsbaseret drevet. Så alle virksomheder der bakker op om formålet kan blive medlem.

Code of Care – mere care og mindre mig

”Der er alt for mange mennesker i Danmark, der har ondt i livet. Dem vil vi være med til at sikre en struktur på hverdagen, give dem et socialt netværk og give dem muligheden for at gøre en forskel i hverdagen. Vores målgruppe er lederen, direktøren, bestyrelsen og aktionæren. De skal tage beslutningen om virksomhedens fremtidige strategi for socialt ansvar. Mange gør det godt i dag og flere kan være med til at bidrage. Og endelig kan vi ikke være andet bekendt”, afrunder Tommy Wølk og opfordre hermed virksomhederne til at oprette ledige stillinger på Carejob.nu.