Nyheder

08.05.2017

DIVERT - udstilling om psykisk sygdom i Aalborg

Vi har fået en henvendelse angående et spændende projekt, som udforsker synet på psykisk sygdom gennem kunst.  

Der beskrives følgende:

 

Den 18. og 19. maj kan man opleve projektet DIVERT, som har til formål at skabe større forståelse for psykisk sygdom. DIVERT er et kunstnerisk projekt, der undersøger, hvorvidt opfattelsen af psykisk sygdom bliver påvirket ved engagement og deltagelse i et performativt miljø og i kontrast til andre kommunikationsredskaber, som for eksempel i medier og film.

Baggrund

Flere undersøgelser tyder på, at medierne oftere udstiller psykisk sygdom negativt end positivt (EN AF OS, KORA analyse, NAMI). I Hollywood film, specielt dem man kan betegne som mesterværker, bliver personer med psykisk sygdom udstillet på en uretfærdig måde, for eksempel i filmen "M" (instruktør Fritz Lang, 1931), som fortæller om børnemord grundet galskab (Don’t fear the weird- festival (2016)). Det budskab der kommer frem i denne, og mange fremtidige film, er at psykiske syge ikke har magt over dem selv, og at man skal beskytte sig selv fra dem. Andre opfattelser, som man kan drage fra film og medier, er at psykiske syge er aggressive eller udstillet som ofre. Derfor bidrager både film om medier til at skabe et skævt billede af psykisk sygdom. Dette er ikke ensbetydende med, at der ikke findes mennesker i psykiatrien, som er nødt til at blive isoleret fra samfundet i en periode, men at mange personer som kæmper med psykisk sygdom, som sagtens kan klare sig i sin hverdag, bliver stigmatiseret og diskrimineret i samfundet og på arbejdspladsen.

Hvorfor kunst?

Kunsten er kendt for at have stor kulturel indflydelse på økonomi, samfundet og velvære. Arts Council fortæller om, hvordan de æstetiske aspekter af kunst taler til mange mennesker "belyser vores liv og beriger vores emotionel liv (Art Council England, 2014, s.1)". Der er dog mangel på undersøgelser, som kan fortælle om, hvilken effekt kunst har på opfattelse af psykisk sygdom. Det er DIVERTs formål at fylde den manglende forskning, med fokus på at skabe omtale omkring psykisk sygdom gennem et kunstnerisk projekt. Projektet har udarbejdet en mindre undersøgelse, som beskriver, at mennesker med højere uddannelse har større forståelse for psykisk sygdom. Stor svarprocent kom fra mennesker, som udtrykker sig selv kreativt i livet eller på arbejdet. Dette kan give et billede af, at kulturelt og kunstnerisk engagement kan resultere i et mere positivt syn på galskab. Undersøgelsen vil også fortsætte under udstillingen, hvor tilskuere kan bidrage med svar på spørgeskema eller interview.

DIVERT er en fortælling om en autentisk psykisk syg person, som har mistet realitetssansen, og er blevet indlagt på en psykiatrisk institution. I det interaktiv rum kan man opleve møbler, der virker levende, fremprovokeret af en tvangspræget brug af pomponer lavet af stof-garn, som dækker alle møbler i rummet. På bordet ligger der en bog med tegninger og digte skabt af forskellige psykisk sårbare mennesker. Ved siden af sengen er der placeret antipsykotika, dæmpende og stemningsstabiliserende medicin, samt armbånd fra psykiatrisk sygehus. Tilskuer kan også interagere med både nuværende og tidligere skygger fra forbigående tilskuere, som bliver projekteret på væggen. Den sidste del af installationen er en video, der fortæller om det sædvandelige syn på psykisk sygdom med en samling af klip, som fremviser et skævt, grafisk, og urealistisk billede af mange psykisk syge.

Udstilling:

Den 18. maj 17.00-22.00

Den 19. maj 17.00-21.00

Adresse:

CREATE AAU

Rendsburggade 14

9000 Aalborg

(Ud over projekt DIVERT bliver der vist andre kunstneriske projekter (bachelor og semester projekter) med forskellige temaer)