Nyheder

08.11.2012

Deltagere søges til fokusgrupper i EN AF OS

Som et led i kampagnens indsats overfor medierne søger EN AF OS nu deltagere til fokusgrupper.

Som et led i indsatsen overfor medierne skal der afholdes følgende fokusgruppe:

  • Pårørende til personer der har eller har haft psykisk sygdom torsdag den 29. november kl. 17-19.

Hvad sker der i fokusgrupperne
I fokusgrupperne skal deltagerne læse 2-3 udvalgte avisartikler og svare på nogle spørgsmål om, hvordan de oplever, at man omtaler psykisk sygdom og personer med psykisk sygdom. Udgangspunktet er ens egne erfaringer, så deltagelse kræver ikke forberedelse.

Kriterier for deltagelse
Det er vigtigt, at alle deltagere læser og forstår dansk samt følger med i den offentlige debat. Derudover lægges der vægt på, at der i begge grupper er en spredning blandt deltagerne i forhold til køn og alder

I fokusgruppen for pårørende gælder følgende kriterier:

  • Du er pårørende til en person, som har eller har haft en af følgende diagnoser: Skizofreni, bipolar lidelse/maniodepressiv lidelse eller depression
  • Du er mellem 35 og 65 år
  • Du er enten forælder, barn eller samlevende/kæreste/ægtefælle

Formål
Formålet med fokusgrupperne er bl.a., at få mere information om, hvordan mediernes omtaler påvirker mennesker med psykisk sygdom og deres pårørende. Informationerne fra fokusgrupperne vil blive brugt i en undersøgelse af, hvordan medieomtalen af mennesker med psykisk sygdom ændrer sig over den femårige projektperiode for EN AF OS. Derudover vil de blive brugt i en dialog med pressen.

Undersøgelsen gennemføres af KORA (Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning), som derfor også afholder fokusgrupperne på deres adresse på Dampfærgevej 27-29, 2100 København Ø (gåafstand fra Østerport Station). Dine transportudgifter vil blive refunderet af EN AF OS.

Tilmelding
Vi håber meget, at flere vil melde sig, så vi kan få den ønskede brede sammensætning i grupperne. Er du interesseret, kan du tilmelde dig til projektkoordinator i EN AF OS, Anja Kare Vedelsby, på akv@en-af-os.dk senest onsdag den 14. november. Hvis du har nogen spørgsmål, er du velkommen til at ringe til Anja på mobil 2483 6633.

Husk i mailen at svare helt kort på, hvordan du opfylder ovenstående kriterier for deltagelse. Hvis der melder sig flere personer, end der er plads til, eller fordelingen i forhold til kriterierne er skæv, tillader vi os at foretage en udvælgelse. Bliver du derfor ikke inviteret til fokusgruppen, er det på dette grundlag. Alle, der melder sig, vil få et svar fra os.

Tak, fordi I vil stille op og gøre os alle klogere!