Nyheder

24.04.2012

DepressionsForeningen vil forhindre sygdomsforringende sagsbehandling

Onsdag den 25. april åbner DepressionsForeningen en socialrådgivningslinje, der kan give sygemeldte depressions- og bipolarramte tryghed og overblik i mødet med kommunen.

Depressionsforeningen vil med en uvildig rådgivningslinje sikre depressive et bedre og mere kvalificeret møde med den kommunale sagsbehandling og dermed bane vejen for en lettere tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Sagsforløb forværrer sygdom
En undersøgelse fra 2011 om psykisk syges møde med det kommunale system viser, at over 80% oplever forvirring og usikkerhed pga. et vanskeligt sagsforløb. Hele 58% har oplevet, at sagsforløbet har forværret deres sygdom.

- Vi mærker tydeligt et stort behov for hjælp på det her område. Mennesker med en psykisk lidelse har ofte kognitive vanskeligheder, som gør det svært at overskue sagsbehandlingen, fortæller Karen Margrete Nielsen, formand for DepressionsForeningen.

Samarbejdsproblemer 
Problemets omfang blev ligeledes bekræftet til DepressionsForeningens konference ”Tilbage til arbejde efter psykisk sygdom” på Københavns Rådhus i marts, hvor bl.a. samarbejdet mellem jobcenter og læge viser sig at halte. Desuden har både arbejdsgiver og sagsbehandler ofte ikke nok indsigt i og forståelse for den psykiske  lidelse.

- Mange af vores medlemmer føler sig pressede af deres sagsbehandler, der ofte stiller urimelige krav i forhold til den psykiske lidelse. Et af formålene med den nye  rådgivningslinje er derfor også at informere mennesker med psykiske lidelser om deres rettigheder, siger Karen Margrete Nielsen.

Rådgivere med speciale i psykisk sygdom
Rådgivningslinjen er oprettet i samarbejde med Den Sociale Højskole og støttet økonomisk af København Kommune. Hver onsdag i ulige uger sidder to socialrådgiverstuderende og en erfaren socialrådgiver klar til at besvare spørgsmål. De har alle sammen fået en grundig indførelse i, hvad det vil sige at lide af en depression eller bipolar lidelse og hvilke udfordringer, der er forbundet med lidelserne.


Yderligere info
Karen Margrete Nielsen, formand i DepressionsForeningen
Kasper Tingkær, sekretariatsleder i DepressionsForeningen
kasper@depressionsforeningen.dk
Mobil: 31 35 18 38

Socialrådgiverlinjen: 33 12 4774
Onsdag i ulige uger kl. 17-18.30

Se flyer for linjen her.