Nyheder

18.04.2018

EN AF OS ambassadør skriver om hendes erfaring med psykisk sygdom

Kirsten Traberg viser sin bog

EN AF OS ambassadør Kirsten Traberg har skrevet bogen "Livets betingelser”, hvor hun fortæller om sin personlige erfaring med psykisk sygdom.

I bogen skildrer hun hvordan, det er at få og leve med en så alvorlig psykisk lidelse som skizofreni, og hvordan hun kom i gang med sin recovery proces. Hun beskriver alle de følelser og frustrationer, hun havde i forbindelse med gentagende indlæggelser på psykiatrisk afdeling. Bogen handler også om at blive mobbet i folkeskolen, og hvordan hun mestrede uklar identitetsfølelse, samt hvordan hun kom igennem sin uddannelse som social og sundhedsassistent og blev mere og mere syg. Kampen mod eller med sygdommen tog hårdt på hendes pårørende, og hun fortæller, at hun var meget paranoid overfor dem.

Denne bog er ideel for dem, som er pårørende, selv ramt eller arbejder i psykiatrien. Derudover er den god for studerende, da den giver et helhedsblik over, hvor svært det er for en psykisk syg at modtage hjælp samt overvinde kampen. Kirsten skrev bogen til sig selv man fandt ud af, at det var vigtigt for hende at få den ud til andre, der står eller har stået i samme situation. Hendes historie er vigtig for at nedbryde fordomme og snakke om det, der er så svært.

Bogen kan købes for 250 kr plus porto via Livets betingelser - Kirsten Traberg på facebook

Nedestående er to anmeldelser skrevet af EN AF OS ambassadører.

Anmeldelse af Kristina Young om ”Livets betingelser”

Sikke en fantastisk bog du har fået skrevet. Jeg synes der er en meget god rød tråd igennem bogen og man kan let forstå dit forløb og de ting du har været igennem. Det fungerer rigtig godt at du veksler mellem at skrive i datid (hvor du ser tilbage på dit liv, din barndom og dit forløb) og dagbogsteksterne. Det understreger dit svære forløb og de følelser du har siddet med "dengang". Jeg savner dog en dato på den første dagbogstekst.

Dine kapitler om din mor og fars opvækst virker en smule irrelevante for mig, da jeg som læser er interesseret i din historie. Jeg synes bestemt de skal være der, men jeg ville ønske de havde mere havde omhandlet hvordan dine forældres baggrund har påvirket din opvækst.

Jeg er ret vild med at du ikke nævner din præcise diagnose bagpå bogen, fordi en diagnose er som sådan ligegyldig. På den måde holder du fokus på de følelser du går rundt med i stedet for at putte dig selv i en kasse og få læseren til at forvente nogle bestemte følelser. Jeg har fx borderline og når jeg nævner det forventer folk nærmest at jeg er selvskadende, fordi det er et symptom på lidelsen.. Forstår du hvad jeg mener?

Du nævner splitting i et af de første kapitler, men jeg savner lidt en forklaring på det. Jeg ved godt selv hvad det er, men en helt almindelig dansker (som ikke har kendskab til psykisk sygdom) ville ikke kunne vide hvad det er.

Jeg kan godt lide at bogen ikke giver nogen skylden. Man kan godt mærke at dine forældre helt sikkert spiller en rolle i hvorfor du blev syg, men i stedet for at bære nag og give dem skylden, så kigger du indad. Hvordan kan jeg få det bedre? Det gør også at titlen giver rigtig god mening. At det at være syg og gå igennem nogle svære ting er en del af livet. Og det er de betingelser der er for dit liv - og hvordan kommer man så igennem det bedst muligt?

Da jeg læste bogen tænkte jeg "hold da op, det er vildt hun ikke har givet op" og så kigger man på teksten under titlen og bliver klar over at du hele tiden har haft en vilje til at få det bedre og et håb om at fremtiden ville se lysere ud. Derfor er jeg også ekstra vild med bogens afslutning. At det ikke er en "nu er jeg rask"-slutning men nærmere en accept af at have det dårligt engang imellem, men at du nok skal komme ud på den anden side. Din sammenligning med at du altid skal gå med krykker er rigtig god, fordi den ligesom understreger at din psykiske sygdom er et konstant brækket ben hvis man skal oversætte det til det somatisk. Det gør det let for den almene dansker at forstå, som har svært ved at sætte sig ind i den usynlige sygdom som psykisk sygdom nu engang er.

Alt i alt en rigtig spændende bog som bestemt er med til at bryde de tabuer der er omkring psykisk sygdom.

 

Anmeldelse af Sara Agerbo om ” Livets betingelser”

Jeg er meget imponeret af det kæmpe arbejde det må have været at skabe denne bog, og alle de følelsesmæssige elementer du har måtte grave frem for at tilvejebringe den. Derudover skal du vide at din rejse mod ”den nye begyndelse” som du kalder bogen, er meget inspirerende. Jeg beklager at min anmeldelse har været nærmeste ligeså lang undervejs, men her er den, og jeg håber du kan bruge mine skriblerier til noget, ligesom jeg bestemt kan bruge dine.

En meget personlig og til tider rørende fortælling, om hvordan et liv kan udforme sig. Om de ting og de personer vi møder, samt hvilke tanker og følelser disse sætter i gang. Det er en grundig fortælling om en lille pige, der vokser op i en socialt prøvet familie, og hvordan hun forsøger at finde sig selv, i et liv fyldt med mobning, komplicerede familie fighter og de tidlige tegn på homoseksualitet. Men også hvordan hun finder en vej ind i et liv, hvor hun er centrum og hvor hun finder mening i sin tilværelse.

Bogen har en skiftende rytme, og den kronologiske fortælling bliver afbrudt af dagbogscitater fra forskellige indlæggelser. En virkelig spændende måde, at lege med sin egen personlige fortælling, og det gør historien mere poetisk, måske pga. den måde dagbogen er skrevet på. Dagbogscitaterne varierer meget i længde, og det man kan desværre indimellem tabe lidt tråden af den kronologiske fortælling. Derudover kan det være svært at holde overblikket over hvornår i historien, indlæggelserne foregår, og hvorfor de er sat ind som de er. Det er rigtig synd, da både indlæggelser og den kronologiske fortælling, vækker nogle gode tanker og bidrager til indblikket.

Det er en meget ærlig og modig fortælling, specielt i forhold til de forskellige kæreste forhold og nære relationer, vi bliver præsenterede for. Personerne her er (måske for at beskytte deres identitet) beskrevet med enkelte bogstaver (J,K,L,C,A osv.). Jeg kan godt forstå ideen og jeg gik tilbage for at se om der var et mønster i valg af bogstaver. Måske det er baseret på det første bogstav i deres rigtige navne? Men der er tvært i mod nogle gengangere, hvilket gør det meget forvirrende at finde ud af, hvem der er hvem, og bogstaverne gør det svært at huske dem og danne sig et ”Forhold” til dem.

Jeg kan godt lide nogle af kapitlerne bliver små bidder af en større historie som man kan tag lidt af hver gang. Så kommer der en lille del af et liv, som man kan fordybe sig i. Denne opstilling af kapitlerne fungerer rigtig godt. Det er nemt at gå til, og meget let at forholde sig til, når der f.eks. er et kapitel der hedder: Mors/fars opvækst, Tidlig barndom, Psykiatrisk afdeling, Livstilshøjskolen Gudum osv. Det giver et dejligt overblik i den kronologiske fortælling, og samtidig bliver de flettet godt sammen som man kommer ind i historien.

Der er få steder i bogen, hvor sætningerne kan blive lidt kringlede eller ”tunge”. I forhold til hvilke tider du skriver i (Datid/nutid) er der passager hvor det skifter, og dette kan desværre bidrage til forvirringen om hvornår hvad foregår. I citaterne fra dagbogen, giver det noget troværdighed at der er lidt fejl i tid og stavning, men andre steder i bliver det lidt en hæmmesko. En ekstra gang igennem korrekturen ville jeg nok anbefale, både i forhold til stavning, tider og evt. formuleringer af sætninger. (Dette er småting, men det har desværre betydning for læseren og forståelsen)

Der bliver lagt dejligt meget vægt på de gode ting til sidst i bogen, dem som gav skub i den rigtige retning, og de forløb, mennesker og beskæftigelser der giver mening for dig. Det er meget inspirerende og motiverende. Måske især hvis man sidder og ikke ved hvad Recovery er eller hvad et MB-forløb indeholder.

Jeg tror flere ville kunne genkende sig selv i din historie og der er mange små temaer som er nærværende, og som lang tid fremover vil være relevante.

Tak for at dele din historie med os.

Her kan du læse flere anmeldelser