Nyheder

17.11.2011

Kampagne-uge om unge og psykisk sårbarhed

Region Midtjylland og PsykiatriFonden gennemfører i uge 47 en særlig indsats for og med unge i fem midtjyske byer for at sprede viden og mindske fordommene om psykisk sygdom. Initiativet er led i den landsdækkende EN AF OS-kampagne.

Mistrivsel eller psykiske problemer hos unge kan resultere i, at de har svært ved at gennemføre en ungdomsuddannelse. PsykiatriFonden har gennemført en undersøgelse blandt landets erhvervsskoler, der viser, at psykiske og personlige problemer er den primære årsag til frafald. Derfor er det afgørende, at det bliver mere legitimt at tale om mistrivsel og psykiske problemer. Men tabuer og uvidenhed om psykisk sygdom spænder ofte ben.

Derfor vil eleverne på erhvervsuddannelserne i Horsens (Learnmark Horsens), Holstebro (Uddannelsescenter Holstebro), Randers (Tradium), Grenaa (Grenaa Tekniske Skole) og Skjern (Gymnasiet HTX Skjern) i uge 47 opleve en anderledes undervisning. Det sker, når PsykiatriFonden med sin informationsbus besøger skolerne og underviser både elever, lærere og studievejledere i psykisk sygdom og psykisk sundhed.

Ungt sind – åbent sind
Leder af Børne- og Ungeafdelingen i PsykiatriFonden, Hallur Gilstón Thorsteinsson fortæller, at fonden igennem ti år har undervist mere end 50.000 elever i grundskolen og på ungdomsuddannelserne samt deres lærere og studievejledere i psykisk sygdom, trivsel og mental sundhed.

- Det har vi gjort både for at give viden og for at rådgive om handlemuligheder – men også for at nedbryde tabuer. Vi har primært undervist i hovedstaden, men har netop udvidet vores undervisning til Region Nordjylland og håber at kunne være permanent til stede også i Region Midtjylland i fremtiden, siger Hallur Gilstón Thorsteinsson.

Region Midtjylland ønsker at nå bredt ud til hele befolkningen i regionen og inviterer derfor alle ugens dage til åbne aftenarrangementer på erhvervsskolerne med fokus på forskellige ungeproblematikker - f.eks. ADHD, angst, stress, ensomhed og (i samarbejde med SIND Pårørenderådgivning) om dét, at være pårørende til et menneske med psykisk sygdom.
Chefsygeplejerske i Psykiatri og Social i Region Midtjylland, Claus Graversen oplyser, at antallet af børn og unge, der har været i kontakt med regionens behandlingspsykiatri, er fordoblet de seneste ti år.

 - I forhold til uddannelsesstederne, som rummer sårbare unge, der har brug for ekstra opmærksomhed for at gennemføre en uddannelse, kan vi fra psykiatriens side bidrage med viden om psykisk sygdom; deres årsager, symptomer og behandlingsmuligheder. Det kan øge muligheden for forebyggelse, tidlig opsporing og behandling. Jo tidligere behandling, des bedre chance for at komme på sporet igen. De unge er desuden en vigtig målgruppe i EN AF OS-kampagnen, fordi de i deres læringsmiljøer kan være med til at skabe debat om egne og samfundets holdninger og adfærd over for psykisk sygdom. De kan være med til at bryde med tabuerne, fortæller Claus Graversen.

Fakta om unge – psykisk trivsel og mistrivsel1

• 80 pct. af danske unge oplever, at deres liv er godt
• Hver femte oplever flere tegn på mistrivsel, f.eks. at de er kede af det, ensomme, utrygge og savner mening med livet
• Hver tiende af de unge har skadet sig selv med vilje
• Hver sjette har overvejet selvmord
• Derudover findes der op mod 80.000 børn og unge, der har forældre med psykisk sygdom.

Se hele programmet for temaugen på www.psykinfo.dk

Læs mere om landskampagnen EN AF OS her

Læs mere om PsykiatriFondens børne- og ungearbejde på www.tabu.dk

Pressekontakt:
Region Midtjylland

Om kampagnen: Chefsygeplejerske Claus Graversen – tlf.: 7847 0006 Mail: claus.graversen@ps.rm.dk
Om temaugen: Projektmedarbejder Helle Ibsen – tlf.: 7847 0044 Mail: helle.ibsen@ps.rm.dk

PsykiatriFonden: Pressechef Dorthe Lysdal – tlf.: 2371 2688. Mail: dl@psykiatrifonden.dk 

 

1 Kilder: PsykiatriFonden, Sundhedsstyrelsen, Center for Ungdomsforskning (DPU, Aarhus Universitet) og Statens Institut for Folkesundhed (Syddansk Universitet). 

Læs mere på Region Midtjyllands hjemmeside