Nyheder

21.08.2017

Klage til DR over diskriminerende og stigmatiserende udtalelser

Landsindsatsen EN AF OS har den 22. august 2017 sendt nedenstående klage vedrørende ”Mads og Monopolet” lørdag den 19. august 2017

Sagen kort:

Mads Steffensen oplæser en henvendelse fra en ægtefælle, der fortæller, at hans kone har været udsendt som soldat i Afghanistan og at hun fået PTSD, men at hun på grund af store psykiske problemer, der også har ført til selvmordsforsøg, har været indlagt på psykiatrisk afdeling, hvor hun nu har fået en borderline diagnose. Parret har sammen en søn på 3 år, som hustruen tager sig meget af, og alt andet overlades derfor til ham. Han angiver at have elsket sin kone meget, men at det er svært for ham i dag pga situationen. I psykiatrien har man tilkendegivet, at han kone skulle kunne komme sig efter tre år. Han spørger om råd i forhold til, hvorvidt det vil være bedst at gå efter en skilsmisse. Han er ikke bange for at konen skal gøre sønnen fortræd, men bekymrer sig om, hvorvidt drengen vil tage skade af de skænderier og konflikter som han oplever mellem forældrene.

Der er tale om en så alvorlig sag, at den reelt aldrig burde være taget op i en udsendelse af denne karakter, hvor kommentatorerne Hella Joof, Sofie Linde og Christian Leth må anses for lægfolk – og hvor det ender med at Hella Joof og Sofie Linde på meget uempatisk vis kommer med en række groft generaliserende og stigmatiserende udtalelser om personer med borderline. Det er disse udtalelser, som er citeret nedenfor, som efter Landsindsatsen EN AF OS’s opfattelse berettiger til en klage.  Ydermere giver begge sig i kast med konkrete råd til manden om, at det nok er bedst at lade sig skille. 

Hella Joof:

”Borderline det er så massivt, fordi man bliver hele tiden beskyldt, der er hele tiden nogen, der laver drama og laver projektioner og beskylder én for ting, de selv har fortrængt, at de føler. Det bliver så skørt. Altså man bliver drevet til vanvid. Og man bliver fuld af had. Og det er enormt synd for de mennesker, der har den diagnose, men de er meget svære at elske. De er næsten umulige at elske. Især det der med at han kigger på sin lille søn og ser på at han skal leve i det der terrorregime, som det kan være. Det kan han ikke rumme og jeg tror simpelthen, at det er derfor han er blevet… Jeg tror at, jeg tror måske – hvad er det bedste for barnet her, det tror jeg måske er, at det kan godt være at moren elsker ham massivt, men det kan også netop… symbiotisk, det er heller ikke godt. Vi har jo ikke psykiater der udtaler sig her. Jeg synes det lyder som om, den søn skal væk fra den mor. Det er fordi det er en borderline diagnose.”

Sofie Linde reflekterer over sagen og ender med at referere til hustruen som ”en synkende skude”:

”Man skal huske at tage iltmasken på først selv før man forsøger at redde andre …. Og det der tynger ham er selvfølgelig en masse minder om en tid, der var engang og en stor kærlighed for familien, men også rigtig meget dårlig samvittighed, fordi det på papiret bare er det forkerte at gøre, at gå fra en synkende skude (altså hustruen)”

Kristian Leth er den eneste af de tre gæster i udsendelsen, som reelt gør sig nogle etiske og seriøse overvejelser om kompleksiteten.

Ingen er kun sin diagnose!

Befolkningsundersøgelsen gennemført for EN AF OS af Epinion i både 2014 og 2017 udpeger diagnosen borderline blandt de tre mest stigmatiserede lidelser, og personer berørt heraf møder i forvejen mange forenklede og fordømmende beskrivelser af de udfordringer, som lavt selvværd og usikkerhed på relationer med andre kan føre med sig.

Vi erindrer samtidig om, at DR i foråret 2014 kørte kampagnen ”Usynligt syg” med en række kvalitetsprogrammer og indslag på flere flader, som netop nuancerede billedet af mennesker med psykiske lidelser. Udsendelser som blev set af overvældende mange danskere og fik en høj kvalitetsscore.

Psykiske lidelser er en af de største sundhedsudfordringer i Danmark såvel som lande omkring os, og også af den grund er det vigtigt at imødegå diskrimination og stigmatisering.

Johanne Bratbo

Projektleder og psykolog

Landsindsatsen EN AF OS