Klummearkiv

Region Midtjylland er en mangfoldig og rummelig arbejdsplads

Af Anders K. Kristensen, mangfoldighedskonsulent, Region Midtjylland

Midtjylland er som en af Danmarks største offentlige arbejdspladser nødt til at gå foran med socialt ansvar, det gælder særligt fastholdelse af egne medarbejder, men også muligheden for at inkludere f.eks. psykisk sårbare medarbejdere eller ledige.

Region Midtjyllands personalepolitik foreskriver bl.a.

”Mangfoldighed i personalegruppen giver os viden, erfaring og inspiration til at løse opgaverne mest hensigtsmæssig.

”Vi respekterer, at menneskers vilkår varierer i forskellige livsfaser og livssituationer. Både ledere og medarbejdere viser derfor stor rummelighed og fleksibilitet, når en medarbejder har behov for ændrede arbejdsvilkår”

En personalepolitik ses oftest som pæne ord, men når det kommer til handling, bliver det lidt mere krævende.

I mit daglige arbejde som mangfoldighedskonsulent i Region Midtjylland har jeg mødt en del medarbejdere, som enten på grund af stress eller en reel psykiatrisk diagnose har mistet deres arbejde. I samarbejde med mine kolleger i Det Sociale Kapitel er det lykkedes at fastholde og inkludere en række medarbejdere.

I det kommende år vil vi i Region Midtjylland have fokus på arbejdsmarkedsindsatsen for personer med funktionsnedsættelser, psykiske udfordringer og personer, som er udviklingshæmmede.

Psykisk sårbarhed smitter ikke, det gør fordomme…

Få mere inspiration på EN AF OS-hjemmesiden eller på Region Midtjyllands hjemmeside

Anders K. Kristensen
Mangfoldighedskonsulent
Region Midtjylland
Koncern HR
Mail: andkri@rm.dk
Tlf.: 51 27 07 40

Læs flere klummer:
Besøg vores klummearkiv