Klummearkiv

Riv murene ned

Af Astrid Krag, minister for Sundhed og Forebyggelse (SF)

’Jeg ville ønske, at muren omkring mig blev revet ned af dem, jeg holder af’. Det siger Mads på 21 år. Hans ønske er et af de citater fra unge, som er trykt på plakater, der er en del af kampagnen ’EN AF OS’.

Citatet fik mig til at tænke på Pink Floyd albummet ’The Wall’, der handler om rocksangeren Pink, der under sin problematiske barndom og ungdom bygger en mur i sit sind. Muren holder al menneskelig kontakt ude, og Pink er derfor ekstremt indelukket. Løsningen for Pink er at rive muren ned og komme i kontakt med omverdenen igen. Og nu er vi fremme ved Mads’ vigtige pointe: Det er os omkring den psykisk syge, der skal hjælpe med at rive muren ned.

Og egentlig er der flere mure om de psykisk syge. For udover den, som Mads, Pink og andre selv bygger, så har vi andre også bygget en mur. Vi har som samfund – måske af bekvemmelighed – bygget en mur op om psykisk sygdom, der forhindrer os i at se, erkende og hjælpe de mennesker, vi kender, med psykiske problemer.

Jeg kender det kun selv alt for godt. Selvom jeg ved, at der er flere i min omgangskreds, der kæmper med stress, depression eller angst, er det sjældent noget, vi taler om. Og det er desværre ikke en tendens, der er forbeholdt min omgangskreds.

Statistikkerne taler deres tydelige sprog. Stadig flere danskere har ondt i sindet, og det gælder også børn og unge. Og desværre ser man ofte, at omgivelserne undlader at reagere på de unges mistrivsel. En ny undersøgelse fra Psykiatrisk Center København viser f.eks., at næsten hver femte dreng i en gymnasieklasse har skadet sig selv det seneste år. Det er et alarmerende højt antal, der tyder på, at vi overser drengene. Det skal vi have sat en stopper for. Vi skal som samfund i højere grad have fokus på alle unges trivsel.

Ungdommen er en sårbar periode. Kravene fra omgivelserne stiger, man skal træffe mange vigtige valg om f.eks. uddannelse og job og skabe sig en identitet som voksen. Det kan være svært at håndtere. Og alt for mange unge dropper ud af uddannelserne, fordi de ikke får tilstrækkelig støtte. Det er faktisk sådan, at i 60 pct. af tilfældene, hvor en ung dropper ud, skyldes det psykiske eller personlige problemer. Det viser en undersøgelse gennemført på erhvervsuddannelserne.

Vi skal for alt i verden undgå at tabe de unge i uddannelsessystemet. Derfor skal vi i langt højere grad have fokus på de unges trivsel.  Og her et vigtigt skridt at få fjernet tabuer og fordomme om psykisk sygdom og turde tale åbent om de svære ting i livet. For åbenhed og viden kan være med til, at de unge søger hjælp, og at omgivelserne griber ind.

Vi må ikke bygge mure op om dem, der har det svært. Og vi skal undgå, at unge trækker sig fra omverdenen og bygger en mur op i sindet. Derfor er jeg glad for, at kampagnen ’En af os’ sætter fokus på, at vi skal nedbryde tabuer om psykisk sygdom blandt unge. Kampagnen kan forhåbentlig bidrage til, at færre unge går alene rundt med deres psykiske problemer.

Læs flere klummer:
Besøg vores klummearkiv