Klummearkiv

Patienter og pårørende skal forbedre psykiatrien

Af Beth Lilja, direktør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed

 

Projekt Sikker Psykiatri skal forebygge medicinfejl, tvang og selvmord samt sikre effektiv behandling af behandling af fysiske sygdomme hos mennesker med psykisk sygdom.

Helle Bendtsen lider af paranoid skizofreni, og derfor har hun i store dele af sine 53 år været indlagt på psykiatriske afdelinger. I de kritiske perioder har Helle været indlagt mange måneder ad gangen eller flere gange af kortere varighed op til 24 dage i måneden.

Men i forbindelse med projekt Sikker Psykiatri begyndte Helle at tage mere aktiv del i egen behandling. Blandt andet bankede Helle på sin læges dør og bad om en gennemgang af sin medicin. Her fortalte lægen Helle, om den medicin hun får, og i fællesskab blev de enige om, hvad hun skulle have i fremtiden.

Desuden flyttede Helle fra bosted til egen lejlighed med god hjælp fra bostøtter og andet netværk. Resultatet er, at Helle er indlagt langt færre gange end før, og hun har tabt sig 14 kilo.

Samarbejde skaber større patientsikkerhed
Det er ikke medicingennemgangen i sig selv, der har gjort udslaget. Der er en masse andre faktorer, som spiller ind. Det centrale er, at Helle har fået øjnene op for, at hun er en ressource med viden og erfaringer, som de sundhedsprofessionelle skal bruge for at give den rette pleje og behandling.

Helles historier bekræfter, hvad vi ved fra den internationale forskning: Samarbejde med patienter og pårørende skaber større patientsikkerhed. Lægen har sin faglige viden om sygdommene, men Helle er ekspert i sin krop.

Derfor deltager patienter og pårørende – så vidt det er muligt – aktivt sammen med sundhedsprofessionelle i projekt Sikker Psykiatri, som Dansk Selskab for Patientsikkerhed, TrygFonden, Det Obelske Familiefond og Danske Regioner står bag.

Patienter og pårørende skaber mere sikre arbejdsgange
Målet med Sikker Psykiatri er, at mennesker med psykisk sygdom får en mere sikker behandling. Syv psykiatriske enheder fra de fem regioner og Færøerne forebygger medicinfejl, tvang og selvmord og arbejder for, at patienterne får en effektiv behandling af fysiske sygdomme. Senere skal erfaringerne fra Sikker Psykiatri spredes til andre psykiatriske enheder.

Forbedringerne i behandlingen skal ske ved, at de sundhedsprofessionelle skaber mere systematiske arbejdsgange, og det skal patienter og pårørende hjælpe med. Sikker Psykiatri inviterer altså ikke kun patienter og pårørende til at deltage aktivt i egen behandling. Projektet beder dem også om at bidrage med idéer til konkrete forbedringer af psykiatrien, fordi patienter og pårørende ser systemet fra et andet perspektiv.


Det vil altid være de sundhedsprofessionelle, som har ansvaret for at yde en sikker behandling af høj kvalitet. Men på områder hvor patienter og pårørende har ressourcer og gerne vil bidrage, bør de inviteres med i beslutningsprocesserne. Det viser Helles historie, og den skal vi lære af, så vi kan skabe en mere sikker psykiatri, der er til for patienterne.

Læs mere om Sikker Psykiatri på www.sikkerpsykiatri.dk