Klummearkiv

Come Together skaber stærke forbindelser

 

Af Brian Ravn Galsgaard, kommunikationsrådgiver og partner i Brag+Sølberg Kommunikation

Come Together skaber stærke forbindelser mellem sårbare unge og ressourcestærke voksne.

Ved at matche ressourcestærke voksne med sårbare unge, har mentorprojektet Come Together været med til at skabe betydningsfulde relationer, som hjælper den unge til at komme på rette vej.

Mentorprojektet har siden starten af 2014 fungeret som en enhed under Skanderborg Kommune. Come Together arbejder både sammen med jobcenter, rusmiddelcenter og ungdommens uddannelsesvejledere, og har derfor et meget bredt felt af unge sårbare tilknyttet.

Projektet startede dog i forbindelse med bostedet Kjærsholm som, i led med Skanderborg Kommunes 3.0 plan, havde fået til opgave at indarbejde frivillig arbejdskraft i bostedets daglige arbejde. Idéudviklingen har projektleder og primus motor John Mitchell primært stået for, men forstander for Kjærsholm og leder i socialpsykiatrien, Flemming Worm, var også med helt fra start.

-    Udfordringen var, at vi så unge beboere, der i udslusningen ikke havde gode muligheder for at få en succesoplevelse. De oplevede tit ensomhed, når de flyttede fra det meget sociale Kjærsholm til en lejlighed, hvor de nu boede helt alene. Ofte endte de tilbage på Kjærsholm, fortæller Flemming Worm.

På den baggrund blev Come Together oprettet, og det blev skræddersyet til udslusningsprog-rammet. Successen ville ingen ende tage, og derfor valgte man at udvide projektet, så det var for alle unge sårbare, der var bosat i kommunen.

Skanderborg Kommune har ikke bare fået en løsning på 3.0 perspektivet, men de har tilmed fået et bredt projekt, der kan opfattes som et alternativ til den professionelle hjælp, som kommuner normalt tilbyder sårbare unge. I nogle tilfælde er den ressourcestærke voksne en bedre løsning, end en professionel. En ung sårbar får nemt et mere distanceret forhold til en professionel, end til en frivillig, hvor relationen især er bundet af fælles interesser.

-    Man skal ikke undervurdere den styrke, som de frivillige mentorer har. Mentoren er med til at fastholde den unge i en bedre position, og er ikke lige pludselig væk. Det er et rigtig godt alternativ til, at det ikke altid skal være professionel hjælp, der skal til. Mentorerne kan opbygge en hel anden relation til de unge, end en der er ansat til det kan, siger Flemming Worm.

Sagsbehandler ved Jobcenteret i Skanderborg, Carmen Ryat Nezhad, har set helt konkrete forbedringer i integrationsteamet, hvor hun har sin daglige gang.

-    Jeg har en del unge, der er blevet tilknyttet Come Together, og der er en tydelig effekt. De har flere aktiviteter, er mere motiverede for arbejde, dannelse og integration, har færre samtaler på jobcenteret, et bedre dansk sprog og et større netværk. Ja, jeg har endda eksempler på unge, der har fået et job igennem deres mentor. Det gør en stor forskel!
 
På direktionsgangen på rådhuset er der også begejstring for projektet hos kommunaldirektør Lisbeth Binderup.

-    Come Together har givet os nogle vigtige rollemodeller. Både de mennesker, der har sagt ja til at være mentorer og viser de andre borgere, hvordan vi alle sammen let kan bidrage med nogle resurser til fællesskabet. Men i lige så høj grad de unge, der har vist det mod der skal til, ved at sige ja tak til en mentor. De viser andre sårbare unge, at det er okay at have det sådan. Og at det er okay og umagen værd, at række hånden ud og få en at snak-ke med. Det hjælper og det nytter, siger Lisbeth Binderup, der understreger, at projektet ikke handler om, at frivillige skal ind og overtage jobbene fra de professionelle.

-    Vi ser Come Together som noget ekstra, noget andet, man kan tilbyde de unge. For os handler det om borgerinddragelse og dermed få engageret borgerne i Skanderborg i byen, i området og i hinanden. Det handler om at skabe et servicefællesskab, hvor alle kan byde ind med de resurser de har, siger hun.

Lisbeth Binderup glæder sig derfor også over, at Come Together er blevet nomineret til den nationale Fællesskabsprisen, der i år uddeles for anden gang, til nogen, der gør et stort stykke frivilligt arbejde.

-    Det vil være et flot skulderklap til de mange mennesker, der har gjort en stor indsats i projektet, siger kommunaldirektøren.

Projektet har dermed en stærk tilknytning til Skanderborg Kommunes instanser, selvom tilknytningen ikke er der længere. I dag fungerer Come Together som en frivillig forening, da den er blevet løsrevet fra Skanderborg Kommune pr. 1. marts 2015. Derfor ligger verden åben for foreningen, som nu forsøger at udbrede idéen til andre kommuner i Danmark.

Læs mere om projektet på www.cometogether.dk