Klummearkiv

Pårørende – Danmarkshistoriens største gevinst

Af Ebbe Henningsen, landsformand for BEDRE PSYKIATRI

I 2012 igangsatte BEDRE PSYKIATRI kampagnen ”Danmarkshistoriens største gevinst - 1,5 mia. til hele Danmark”. Afsættet har været at omsætte tung forskning til skarpe holdninger og budskaber om, at pårørende er en unik ressource – og at pårørende derfor skal anerkendes og have bedre markant vilkår.

Ved at sætte fokus på pårørende som en ressource ville BEDRE PSYKIATRI flytte holdninger og ændre synet på pårørende både hos politikere og hos danskerne i almindelighed. Formålet var også, at få de pårørende til at ranke ryggen og vise dem en anerkendelse for deres store arbejde i det daglige.

Selve budskabet ”Danmarkshistoriens største gevinst” samt det, at man kan vinde på at inddrage pårørende, er en hel central og anerledes måde at italesætte pårørende og psykiatrien.

Det har i kampagen været vigtigt for BEDRE PSYKIATRI, at fokus var på den positive gevinst ved pårørendeinddragelse.

BEDRE PSYKIATRI ville med kampagnen gøre op med den fejlagtige og forældede forestilling om, at pårørende er roden til alt ondt og nogle som den syge skal skærmes imod. Det har tidligere i historien desværre været en meget afgørende myte og en stor fejlslutning, som har medført en negativ indflydelse på behandlingen af psykisk syge. Og ikke mindst har denne myte forfulgt de pårørende i mange år. Der er i dag solid evidens for, at pårørende er en helt afgørende ressource for den, der er syg og dennes muligheder for at blive rask.

Ud over at skulle leve med den belastning, og det ansvar det er at være pårørende, har de også skullet leve med fordomme og skyldfølelse. Det er påstande som BEDRE PSYKIATRI med kampagnen i høj grad har villet gøre op med. I stedet for at tale om skyld, byrder og skam har fokus været på det potentiale og de ressourcer, der ligger hos de pårørende og det at inddrage dem i behandlingen.

Med kampagnen har BEDRE PSYKIATRI således været med til at bidrage markant til at flytte holdninger på området, og ikke mindst vise det store potentiale, der ligger i at inddrage pårørende i behandlingen af psykisk syge. I dag er indstillingen til de pårørende ændret- vi er ikke i mål endnu, men der er stor tilslutning og forståelse for at pårørende i dag er en afgørende ressource og samarbejdspartner. Eksempelvis viser en Epinion-undersøgelse for BEDRE PSYKIATRI, at 69 % af danskerne mener, at det er en samfundsopgave at sikre bedre vilkår for pårørende.

Det har ikke bare været et tomt postulat at pårørende er en gevinst og ressource. Det har været helt essentielt for BEDRE PSYKIATRI, at kampagnen byggede på et videnskabeligt grundlag, og de 1,5 mia. bygger da også på Cochrane studie og en cost-benefit analyse lavet af Copenhagen Buiness School for BEDRE PSYKIATRI. De 1,5 mia. er endda et meget konservativt bud, helt op til 7 mia. kroner er der belæg for at mene, at de sociale udgifter vil falde, når de pårørende bliver inddraget i den psykiatriske behandling.

Det har ikke kun været italesættelsen af pårørende som en ressource, der er kommet ud af kampagnen. I forbindelsen med kampagnen har BEDRE PSYKIATRI også fremsat nogle konkrete forslag til politikerne om at sikre bedre vilkår for de pårørende. Det gælder bl.a. forslag om gratis psykologhjælp til pårørende og pårørendes første sygedag.

Med kampagnen Danmarkshistoriens største gevinst har vi forsøgt at bidrage til at skabe en helt ny måde at tale om psykiatrien på, og har formået at skabe opmærksomhed på de pårørende, deres potentiale, ressourcer og behov. Det er lykkedes helt grundlæggende at ændre synet på pårørende fra, at det er de pårørendes skyld, til at de pårørende er en ressource. Og at vi samtidig har rundet 10.000 medlemmer pga. kampagnen er vi både glade for og stolte af.