Klummearkiv

Frivillige fællesskaber og samvær er en vigtig livsmedicin

Af Lise Lind, Sektionsleder for Fællesskabssektionen i Røde Kors

Ole har ikke været uden for en dør i mange år. Pludselig er han ude at købe julegaver. Irene har boet isoleret og alene ude på landet i mange år. Nu er hun flyttet ind til byen og er i flexjob. Signe har ikke kunnet noget selv i årevis. Nu er hun flyttet, har taget kontakt til den nye nabo og har selv hængt gardiner op. 

Mange mennesker sidder alene rundt omkring i hjemmene og kæmper med deres psykiske sygdom. Ofte har de mistet kontakten til familie og omgangskreds og mærker ensomheden og oplever at stå meget alene i livet og med få eller ingen relationer. Faktisk oplever én ud af tre med længerevarende psykisk sygdom svær ensomhed (1). Ensomheden skaber mistrivsel og manglende handlekraft, og det kan være ganske svært at række ud og fortælle om det, når man har en psykisk sygdom.

Hos Røde Kors oplever vi, at frivillige fællesskaber og samvær hjælper med at skabe troen på, at livet kan blive bedre blandt mennesker med psykisk sygdom, og vi kan faktisk se, at mange får det bedre ved blot at være sammen med et andet menneske. Vi har derfor udviklet flere tilbud, der sætter fokus på relationer, fællesskaber og samhørighed, som bygger på det menneskelige behov for at være en del af andres liv og at blive set. 

Hvad er samværsvenner?
Røde Kors driver en indsats, vi kalder ”Samværdighed”, hvor frivillige matches med mennesker, der lider af en psykisk sygdom, for at de to kan blive samværsvenner. De mødes 2-4 gange om måneden og bestemmer selv, hvad samværet skal bestå af; en kop kaffe og en snak, en gåtur eller en tur i biografen. Det vigtige er at være sammen, blive mødt med respekt og kunne udvikle en rar relation. Vi hører fra samværsvennerne, at besøget bliver det ugentlige højdepunkt - for det at blive mødt af en frivillig, der tilbyder sit venskab, og hvor sygdom og diagnoser træder i baggrunden, er for mange en gave, de kun har drømt om. 

Vi samarbejder med ambassadører fra EN AF OS, SIND og Bedre Psykiatri lokalt, når vi holder opstartskurser til ”Samværdighed”. Samarbejdet er med til at rekruttere deltagere til aktiviteten, som vi pt. har i 6 kommuner, men som vi er ved at udbrede i hele landet.

Det medmenneskelige samvær har i sig selv værdi
Formålet med vores indsatser er først og fremmest det, som samværet kan i sig selv, og som bidrager til, at mennesker med psykisk sårbarhed opbygger og indgår i gode og sunde fællesskaber. For at være en del af et fællesskab og have et socialt netværk er en af de vigtigste faktorer i forhold til at trives og klare sig gennem svære situationer. 

Med fællesskabsaktiviteterne understøtter vi, at mennesker med psykiske lidelser får øje på og sætter egne ressourcer i spil, hvilket er det, der giver håb og tro på, at livet kan blive bedre. Det er vores erfaring, at fællesskaber og samvær er en livsvigtigt, men nok overset, almenmenneskelig medicin, som er afgørende for ens psykiske velbefindende. Alle kunne få gavn af samvær på recept. 


I 2021 fik 380 hjælp og støtte fra Røde Kors’ aktiviteter for mennesker med psykisk sygdom eller sårbarhed. 320 frivillige bidrog med hjælpen og støtten ved at skabe handlekraft og styrke troen på, at ensomhed og isolation kan brydes.

Aktiviteterne spænder fra, at frivillige mødes med mennesker med psykisk sygdom eller sårbarhed til samvær (samværsvenner), besøg på psykiatriske afdelinger, caféer og netværksgrupper, praktisk hjælp og feriefællesskaber

380.000 voksne og 20.000 børn oplever svær ensomhed, og tallet er stigende. Konsekvenserne af ensomhed er store – både for det enkelte menneske og for samfundsøkonomien. Det estimeres, at ensomhed hvert år koster samfundet mindst 8,3 mia.


Kilder: 
(1) https://www.rodekors.dk/ensomhed