Klummearkiv

Hvad sang og fællesskab kan gøre

Visti, Annemette, Heidi, Louise, Maj-Britt og Trine på vegne af Rebellens kor
Medlemmerne af koret på Hjørnet

Det socialpsykiatriske tilbud Hjørnet på Langeland blev landskendt, da DR’s tv-serie om Rebellen fra Langeland blev vist i 2016. I denne klumme fortæller brugere og medarbejdere om det sangkor, som siden er blevet oprettet, og som har haft en stor betydning for fællesskabet.

Den Folkelige Udviklingsfond valgte i 2016 at donere 100.000 kr. til menighedsrådet i Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev. De valgte, at pengene skulle gå til opstart af et kor på Hjørnet, og der blev tilknyttet 2 korledere. Koret startede op i efteråret 2016, og vi mødes hver fredag kl. 9-10.

I starten var der flere af os, der var skeptiske, da vi hørte om opstart af kor på Bo- og Værestedet Hjørnet. Ofte har der været iværksat aktiviteter, som ikke har været holdbare i længden pga. forskellige ting. Og flere af os har ikke sunget i flere år, og så starter man kor op en fredag kl 9!!! :)

Vi må efterfølgende sige, at det udelukkende har været en positiv oplevelse. Tidspunktet kl. 9 hver fredag kan få flere til at tænke, at det er dødsdømt. Men ordet fællesskab må nævnes her, da det er lige præcist det, der gør, at vi møder op fredag efter fredag så tidligt. Rammerne er fastlagte med sted, tidspunkt, 2 korledere og 2 ansatte, der er med hver fredag. Dette giver stor grad af tryghed.

Vi er mennesker med vidt forskellig baggrund, men det betyder ikke noget, da alle føler dette fællesskab. Vi bidrager med noget forskelligt til koret og går alle derfra med fornyet energi. Vi har en fornemmelse af, at vi ”hører til” og har noget vigtigt at stå op til. Samtidig har vi et fælles ansvar overfor hinanden men også for, at koret gør det godt. Hvis man en fredag ikke har været til kor, er det rart at blive spurgt ind til næste gang, vi synger. Vi trækker hinanden op, og flere udtrykker, at 1 times kor har mere effekt end pn medicin*. I øvrigt skal vi virkelig have det skidt, hvis vi ikke deltager i koret...

Vores indtryk er, at det har givet noget til Hjørnet også. Der bliver talt mere på kryds og tværs blandt beboere og brugere af Hjørnet.

Og hvad giver fællesskab, fælles ansvar og fornyet energi os så? Det gør, at vi får øget livskvalitet og livsglæde, hvilket igen bevirker, at vores selvtillid vokser. En deltager har udtrykt: ”Vi vil os”. Flere har udtrykt, at deres deltagelse i koret gør, at de fungerer bedre - fx i fleksjob, praktik eller bare generelt i hverdagen. At den afstigmatisering, de oplever i koret, føres med videre og gør, at de føler sig mere værd.

Vi føler i den grad, at vi er med at bryde tabuer omkring udsatte og psykisk sygdom. Især når vi synger i kirkerne rundt omkring. Flere var i starten lidt utrygge ved at stå og synge offentligt for andre - de samme personer står nu foran, når vi er ude og synge. Flere i vores familier/netværk har fået øjnene op for andre sider hos os, og det giver en følelse af at blive set og hørt og have en ”plads”.

På vegne af Rebellens kor,
Visti, Annemette, Heidi, Louise, Maj-Britt og Trine

På billedet ses korets medlemmer, som har valgt, at deres t-shirts skal være i forskellige farver som et symbol på, at de er en ”palette” af forskellige mennesker, og dét er der plads til i koret.

------------------------------------------------------------------------------------------------

* Pn henviser til medicin, som man tager efter behov som f.eks. (men ikke begrænset til) visse typer nervemedicin, stemningsbalancerende medicin samt antipsykotikum.