Klummearkiv

Ta’ på konference og bliv inspireret til at bekæmpe stigmatisering!

 Af Johanne Bratbo, projektleder i Landsindsatsen EN AF OS

Ta’ på konference og bliv inspireret til at bekæmpe stigmatisering!

Landsindsatsen EN AF OS har siden 2011 arbejdet for at nedbryde tavshed, tvivl og tabu om psykisk sygdom. Udfordringen med stigmatisering af mennesker, der berøres af psykiske lidelser, deler vi med mange andre lande, som også har initiativer med afstigmatiseringsindsatser. EN AF OS er med i dette internationale netværk, hvor vi sammen inspirerer hinanden og får mere viden om virksomme indsatser. Kontakterne har konkret ført til, at EN AF OS (ONE OF US) i 2015 af World Psychiatric Association’s Stigma Section blev opfordret til at tage værtskabet for den næste internationale stigmakonference.

På den baggrund står EN AF OS nu bag afholdelsen af den 8. internationale stigmakonference i København den 20.-22. september 2017. Vi har valgt titlen ”Overcoming Barriers in Minds and Society” for at betone det store behov for at udfordre de barrierer, som manglende viden, fordomme, myter, kulturer og strukturer kan udgøre for mennesker berørt af psykiske lidelser. Se www.againststigma2017.com.

Som logo for konferencen er valgt et symbol med en svane, der rummer skyggen af en ælling, inspireret af H.C. Andersens ”Den grimme ælling”. En ælling som voksede op og viste sig at være en smuk svane. Det er en fortælling, som rummer et universelt budskab – nemlig vores tendens til at ekskludere og stigmatisere det ukendte. Et vilkår som genkendes af mange mennesker, som berøres af psykiske lidelser, og som er affødt af myter og fordomme. Men det er også en historie, som kan minde os om vigtigheden af at anerkende menneskers mulighed for recovery og empowerment og betydningen af samhørighed.

Allerede i 2005 pegede WHO på, at netop psykiske lidelser ville blive en af de største sundhedsudfordringer i fremtiden. Glædeligt har FN også i 2015 inkluderet fremme af psykisk sundhed i deres verdensmål for bæredygtig udvikling, der signalerer betydningen af mere fokus på forebyggelse og mindsket risiko for forhøjet dødelighed og eksklusion i forhold til uddannelse, job og et socialt liv som andre. En helt aktuel måling foretaget af Danmarks Statistik i juni 2017 viser, at også danskerne for første gang nu anser psykiske lidelser for den væsentligste sundhedsudfordring i de kommende år.

Stigmakonferencen har fem overordnede temaer, som også kan genkendes i indsatsområderne for EN AF OS: Brugere og pårørende; professionelle i sundheds- og socialsektorerne, unge; arbejdsmarkedet samt kommunikation og medierne. Det fyldige konferenceprogram rummer både oplægsholdere fra Danmark og fra alle verdensdele og kobler både forskning, praksis og personlige erfaringer.

Som et nyt element indgår der denne gang et kreativt dialogområde, hvor der bl.a. er mulighed for at møde repræsentanter for mange af de andre stigmaprojekter, besøge standen for PsykInfo’erne, som er meget aktive parter i EN AF OS, og se film udarbejdet til afstigmatiseringsindsatser. Intentionen er at skabe en samlet ramme, som stimulerer dialog og netværksdannelse med appel til en bred deltagerkreds, der interesserer sig for forskellige aspekter af afstigmatisering.

Det er et klart mål, at deltagerkredsen der ved konferencen i København, som ved de foregående stigmakonferencer, repræsenterer både forskere, fagpersoner, brugere og pårørende samt beslutningstagere, fordi det bidrager til at stimulere nysgerrighed og åbenhed overfor forskellighed.

Vores erfaring i EN AF OS er, at alle kan gøre en forskel, når det handler om at bekæmpe stigmatisering, og at deltagelse i en stigmakonference kan være med til at styrke engagementet og inspirere til konkrete initiativer – i større eller mindre skala.

Vi opfordrer derfor alle interesserede til at melde sig til konferencen og sprede budskabet i eget netværk om, at den finder sted.

Se programmet her: http://againststigma2017.com/images/Program/Program_Website.pdf


Tilmeld dig her: http://againststigma2017.com/index.php/registrationVel mødt i september,


Johanne Bratbo, projektleder i Landsindsatsen EN AF OS