Klummearkiv

Kæmper du kampen som pårørende?

Af Jessy Mikkelsen, Startlinjen

Jessy"Når du ringer til Startlinjen, er der fokus på dig”. Sådan kunne Startlinjens budskab til en pårørende meget vel lyde. Og det kan på samme tid være en åbenbaring, en lettelse og en særdeles svær øvelse for den, der er pårørende.

For mange pårørendes vedkommende har kampen stået på så længe, at de har glemt, hvad det vil sige at have fokus på sig selv. De ringer måske til Startlinjen for at tale om, hvordan de bedst støtter deres ægtefælle, søn eller søster. Eller de ringer for at få hjælp til at agere i et offentligt system, som de føler sig fanget i. De ringer sjældent for at tale om sig selv. Og de bliver overraskede og tvivlende, når den frivillige rådgiver på Startlinjen spørger: ”Hvordan har du det egentligt? Hvad er vigtigt for dig?”.

”Jeg ringede til Startlinjen, fordi min kæreste er alkoholiker. Jeg føler mig ofte helt magtesløs i forhold til hans misbrug og ved ikke, hvad jeg skal gøre. Sammen med Startlinjens rådgiver fandt jeg frem til, at kærlighed også er at sige fra. Det er en enorm lettelse for mig, fordi jeg dermed kan slippe den dårlige samvittighed”

Mange pårørende, der ringer til Startlinjen, er tynget af dårlig samvittighed over ikke at være der nok for deres kære. De føler sig ofte magtesløse og udfordret over at skulle sige fra over for den syge, og kan samtidig føle sig afvist, hvis deres hjælp ikke ønskes. Pårørenderollen bliver dermed en vanskelig størrelse med modsatrettede og svære følelser.

Det stiller nogle krav til rådgiveren, som skal møde den pårørende omsorgsfuldt, nænsomt og alligevel udfordrende. Bare det at få opkalderen til at tale om sig selv og egne behov kan være vanskeligt, fordi opkalderen er så vant til at tilsidesætte sig selv. Ikke desto mindre mener vi, at det er bidende nødvendigt. Hvis ikke opkalderen får passet på sig selv, vil de i længden heller ikke kunne passe på deres kære. I oplæringen af nye frivillige illustrerer vi det med eksemplet med iltmasker på et fly: Tag altid din egen maske på, før du hjælper andre.

 ”Opkalderen bor sammen med sin kæreste, som har en depression. Vi talte om, at det er vigtigt at huske at gøre noget godt for sig selv hver dag – også i det små. Opkalder blev bevidst om, at hun savner sine gåture, og hun vil nu prøve fast at afsætte en halv time hver dag til en gåtur for sig selv”

På Startlinjen registrerer vi alle samtaler. Det er vigtigt for os at dokumentere den forskel, vi gør. Den primære problematik er relationer; og hver femte af disse samtaler handler om den svære pårørenderolle. En tredjedel er pårørende til et familiemedlem, mens hver syvende er pårørende til en partner/ægtefælle, og for resten handler det om en vennerelation.

På Startlinjen måler vi effekten af samtalen ud fra nogle på forhånd angivne effektmål, som kan ses i nedenstående diagram. Det er muligt for opkalder at italesætte flere effekter af en samtale.

 Graf pårørende

Fakta om Startlinjen

Startlinjen er en telefonrådgivning, der har eksisteret siden 1994. Vi modtager hvert år tusindvis af opkald fra mænd og kvinder, der har brug for at vende en personlig problemstilling med en af vores dygtige samtalepartnere. Temaerne kan være meget forskellige.

En stor gruppe engagerede og veluddannede frivillige sørger for, at Startlinjens telefoner er åbne alle årets 365 dage mellem kl. 16 og 23 (på tlf. nr. 3536 2600).

De frivillige samtalepartnere giver sig god tid til at lytte og til at spørge ind til den problematik, som samtalen drejer sig om. Med deres nærvær og oprigtige interesse kan de ofte hjælpe opkalderen med at få øje på egne ressourcer og muligheder for at tage et første skridt videre på trods af det svære. Der er i øvrigt altid en lønnet ansat til stede sammen med de frivillige, så særligt vanskelige samtaler kan blive talt igennem, når røret er lagt på.

Du kan læse mere på www.startlinjen.dk