Klummearkiv

Arbejde er medicin mod psykiske lidelser

Af Kurt Holm Nielsen, netværkschef, Vinsa – Virksomhedsnetværk for socialt ansvar

Man bliver overrasket over, hvor lidt der nogle gange skal til for at få en person med psykiske lidelser til at blomstre op. Der kan stå skizoide lidelser, angst, depression eller social fobi på listen med diagnoser, men uanset hvad kan det at komme ud på en arbejdsplads gøre en meget stor forskel.

Det er ikke bare et synspunkt, jeg griber ud af den blå luft og skriver her, fordi det er det politisk korrekte. Igennem mere end 30 år har jeg som malermester på Bornholm ved selvsyn konstateret, at det forholder sig sådan. Jeg var famlende og usikker i starten på, om jeg kunne håndtere medarbejdere, der havde diagnoser, som jeg ikke kunne udtale og slet ikke forstå. Men jeg blev hjulpet af det offentlige, som fortalte mig, at jeg ikke skulle agere behandler eller socialkontor. Den opgave tog andre sig af, mens jeg kunne koncentrere mig om arbejdet.

Og arbejdet virkede: Fra den dag en medarbejder med en psykisk lidelse kom ind på arbejdspladsen, begyndte der en udvikling, nogle gange i rivende hast, andre gange stille og roligt. Den vigtigste forudsætning var, at de andre medarbejdere var med på det.

Vi brugte ikke mere tid, end medarbejderen selv ville, på at tale om, hvad medarbejderen nu fejlede og følte. Vi talte derimod om, hvordan opgaverne kunne løses, og om, hvordan det var at være i virksomheden. Og efterhånden som medarbejderen oplevede at klare opgaverne og klare dem godt, fik han eller hun mod på mere. Og åbnede sig mere og mere op.

Blandt de virksomheder, som jeg kender fra min tid på Bornholm og i netværket Vinsa, der samler socialt ansvarlige virksomheder, er den slags ikke noget særligt. Jeg vil tro, at så godt som alle virksomhederne kan genkende en del af mine oplevelser fra dem selv. 

I maj måned 2012 har CABI – Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats sammen med Epinion spurgt 404 virksomheder om deres syn på at rumme medarbejdere med psykiske lidelser. Og det er glædeligt at se, at billedet er det samme her: Der er generelt set stor åbenhed i de danske virksomheder.

Kun ni procent af virksomhederne erklærer sig uenige i, at de kan og vil fastholde medarbejdere, der får en psykisk lidelse. For 74 procent er det en opgave, de kan og vil klare. Når det handler om at rekruttere medarbejdere, som har en psykisk lidelse, er 16 procent forbeholdne, mens 56 procent mener, at de både kan og vil håndtere det.

Til sammen giver det et billede af, at man kan regne med de danske virksomheder, hvis flere personer med psykiske lidelser skal ud på arbejdsmarkedet. Og det skal de nok, hvis regeringens udspil til reform af fleksjob og førtidspension bliver til noget. Men intet kommer af sig selv, og virksomhederne svarer i CABI’s undersøgelse også på, hvad der skal til, for at de kan rumme medarbejdere med psykiske lidelser. Blandt de svar, der scorer højst, genkender jeg fra min tid især: mulighed for rådgivning og mere viden om psykiske lidelser.

Der er med andre ord en rolle at spille for kampagnen EN AF OS i virksomhederne.

Læs flere klummer:
Besøg vores klummearkiv