Klummearkiv

En som mig

Af Maria Bergmann Nielsen, formand for Ventilen Danmark

Uanset om man er ensom, psykisk sårbar eller bare lever et ”helt normalt” ungdomsliv, så er det vigtigt at have nogen at dele sine tanker og følelser med. Nogen at spejle sig i og lære af. Og det er særligt vigtigt, netop mens man er ung. 

Ungdomslivet er en dannelsestid. Det er de år, hvor man skaber sig selv som ”voksen” – de år, hvor man skal finde de ben at stå på, der skal bære en igennem resten af livet. Og de år, hvor man danner de fleste af de relationer, man skal trække på resten af livet.

I Ventilen arbejder vi med unge, der finder det sidste svært. Ensomme unge, der savner relationer til jævnaldrende – unge, der mangler venner og kammerater. Og vi forsøger at hjælpe dem til at danne disse relationer, dels ved at tilbyde dem et trygt rum, hvor de kan være sammen – dels ved at arbejde med en ung-til-ung tilgang.

Vi kender alle til følelsen af ensomhed – en tomhed, at føle sig udenfor. For langt de fleste af os går følelsen hurtigt væk, men for nogle bliver det en længerevarende tilstand. Det er særligt svært at være ramt af ensomhed, når det sker i ungdomsårene. For det er sammen med vennerne, kammeraterne og de jævnaldrende, man finder og danner sit voksne jeg. Det er ved at spejle sig i jævnaldrende og få respons på både handlinger, tanker og følelser, at man finder ud af, hvad der er ”okay”, og hvad der ikke er.

Forældre og familie kan bruges, men det er ikke det samme som at have nogen på sin egen alder at betro sig til. For selvom mor engang selv var ung, var verden jo en helt anden dengang – så hun kan ikke rigtigt forstå den verden, man står midt i. Hun kan ikke hjælpe med eksamensopgaven, kan ikke gå med til festen, hvor ham den søde kommer – og hun skal slet ikke blandes ind i ens tanker om sex. De tanker og problemer har man brug for at dele med en, der er samme sted i livet som en selv.

Det er særligt vigtigt at have nogen at dele sine tanker med, når man har det svært. Hvis man oplever, at man har en psykisk lidelse, der på nogle punkter gør en lidt anderledes end kammeraterne, hvis der er problemer derhjemme, hvis man føler, man har svært ved at slå til i skolen, eller man føler sig ensom. Den slags problemer bliver kun større, hvis de ikke bliver delt.

Derfor arbejder vi i Ventilen ud fra en ung-til-ung tankegang. Dels i vores mødesteder for stille og ensomme unge, hvor de frivillige selv er unge – og på mange måder står samme sted i livet, som de unge der bruger tilbuddet, så de kan fungere som spejl og sparringspartnere. Dels i vores andre projekter, hvor vi altid har fokus på at sikre, at alle unge har et netværk af jævnaldrende, de kan trække på. Et netværk, som den enkelte unge selv må tage ansvar for at opsøge og skabe – men også et netværk, som alle unge skal tage ansvar for at være en del af. For alle unge har brug for at have mindst én fortrolig på deres egen alder.

En, de ved er ”en som mig”.

Ventilen er en frivillig social organisation, der driver tilbud for ensomme unge. Derudover arbejder vi for at skabe viden og debat om ungdomsensomhed.

Læs mere om vores arbejde på www.ventilen.dk