Klummearkiv

Velkommen til EN AF OS!

Af Martin Lund, formand for styregruppen, til hverdag psykiatridirektør i region hovedstaden

Landskampagnen EN AF OS vil gøre det lettere at leve med psykisk sygdom i Danmark. Det skal både være lettere at lide af psykisk sygdom og lettere at være pårørende til et menneske med psykisk sygdom. Derfor vil Landskampagnen EN AF OS udfordre de mange fordomme og den diskrimination, der ofte knytter sig til psykisk sygdom og til personer, som får psykiske sygdomme.

Fordomme viser sig ikke bare som firkantede holdninger og nedsættende omtale. De kommer også til udtryk som tavshed. Frygten for, at familie og omgangskreds vender ryggen til, eller at man mister sit job, gør, at mange andre vælger at skjule deres psykiske problemer, hvilket kun skaber en forværring.

Uvidenhed om psykisk sygdom er ofte den direkte årsag til, at fordommene opstår, og at de ensidige og negative billeder bliver vedligeholdt. I befolkningen kender vi ikke nok til nuancerne i psykisk sygdom, og vi kender ikke nok til de gode behandlingsmuligheder, der er. For psykisk sygdom kan behandles. Mange bliver helt raske og oplever ikke flere symptomer, mens andre kommer sig og lever gode liv efter perioder med psykisk sygdom.

Der er derfor et stort behov for at formidle mere viden, så vi i alle dele af samfundet får en tidssvarende opfattelse af, hvad psykisk sygdom og behandling er. Det er nødvendigt for, at mennesker med psykisk sygdom fremover kan blive mødt med forståelse frem for fordomme.

Vi skal alle blive klogere
Landskampagnen EN AF OS skal sikre, at befolkningen i Danmark får en bredere forståelse for nuancerne i psykisk sygdom. At psykisk sygdom ikke kun er lig med mennesker med psykoser, der begår personfarlig kriminalitet. Det er også deres kollega med depression, deres nabo med angst eller deres lillesøster der lider af en spiseforstyrrelse.

Politikerne skal vide mere om forskningen i psykisk sygdom og udviklingen af nye behandlingsmetoder i psykiatrien. Der sker utroligt meget på dette område, og det er vigtigt, at politikerne har den nødvendige viden om den moderne psykiatri, når de skal lovgive på området.

Ansatte i socialsektoren skal vide mere, så de i højere grad fokuserer på at understøtte de ressourcer og ambitioner, som mennesker med psykisk sygdom har.

Ansatte i sundhedsvæsenet skal vide mere, så de kan blive bedre til at kommunikere både om og med mennesker med psykisk sygdom og deres pårørende. Uanset om man er privatpraktiserende læge eller ansat i psykiatrien, så er der behov for en bedre dialog og øget forståelse mellem patient og sundhedsperson.

De ansatte i psykiatrien skal desuden vide mere, så de i højere grad bliver bærere af de gode budskaber om mulighederne for at komme sig efter psykisk sygdom. Det skal hjælpe med til at afdramatisere både det at have en psykisk sygdom og det at modtage behandling i det psykiatriske behandlingssystem.

EN AF OS
Kampagnens logo – EN AF OS – signalerer med få ord den ændring, som vi gerne vil bidrage til sammen: at det vedkommer os alle og at alle skal kunne føle sig som en accepteret og respekteret del af fællesskabet.

Man kan følge landskampagnens aktiviteter og debatter her på siden. Her er personlige historier fra mennesker, der har psykisk sygdom inde på livet, og som kan fortælle om, hvordan fordomme opleves – og hvad der kan gøre en positiv forskel.

Det er også muligt at bidrage som frivillig i EN AF OS og dermed aktivt være med til at gøre det lettere at leve med psykisk sygdom i Danmark.

Jeg håber, at alle vil tage godt i mod kampagnen og være en del af EN AF OS!

 

Martin Lund, formand for styregruppen,

til hverdag psykiatridirektør i region hovedstaden.

Læs flere klummer:
Besøg vores klummearkiv