Klummearkiv

Når fællesskabet giver unge mod

Af Lea Hegaard, enhedschef, Komiteen for Sundhedsoplysning

Unge der har været på mestrings-kurset LÆR AT TACKLE angst og depression trives efterfølgende markant bedre og får mere mod på at gøre de ting, de gerne vil. Nøglen til at få dem til at deltage i kurset er, hvis nogen i deres netværk opmuntrer dem til at komme på kurset.

Et stort antal danske unge har symptomer på angst og/eller depression. Nogle har samtidig andre lidelser og udfordringer oveni. En del har det så skidt, at de ikke har gennemført grundskolen eller er droppet ud af uddannelse eller job. De kan også have en hverdag, hvor det er svært at tage offentlig transport hen til uddannelsen, klare lektier og fællesspisning i kantinen. For mange er oplevelsen af at være alene med sine udfordringer fremtrædende - og en tung byrde at bære.

Indsats til unge med angst og depression
I 2012 udviklede Komiteen for Sundhedsoplysning mestrings-kurset LÆR AT TACKLE angst og depression (initieret af det daværende Sundhedsministerium) til mennesker over 18 år. 49 kommuner har forankret indsatsen lokalt og en evaluering viser, at kurset reducerer deltagernes symptomer på angst og depression. Kommunerne har gode erfaringer med LÆR AT TACKLE og efterspurgte derfor et lignende tilbud til unge. I 2017-2019 udviklede Komiteen derfor en indsats målrettet 15-25-årige sammen med 38 kommuner og med støtte fra den A.P. Møllerske Støttefond. 42 kommuner udbyder kurset til deres unge borgere.

Organiseringen er afgørende
Noget at det, der får de unge til at tilmelde sig kurserne har vist sig at være, når en sagsbehandler, mentor, lærer, studievejleder, UU-vejleder, forælder eller anden fra de unges netværk foreslår dem at deltage og hjælper dem med at få sig tilmeldt. Derfor er viden om indsatsen til disse grupper lige så vigtig som til de unge selv.  

En sms på kursusdagen med besked om, at de er ventet og vigtige for fællesskabet motiverer de unge til at komme afsted. For nogle af de unge hjælper det også, at en pårørende/mentor/lærer kan følge den unge de første gange.

Fra tavshed til grin og snak
På første mødegang ankommer mange af de unge med blikket rettet mod jorden. De siger meget lidt i undervisningen, og enkelte er helt tavse. Men midtvejs i forløbet begynder de fleste at bidrage til erfaringsudvekslingen og holder øjenkontakt. De vover efter nogle gange at fortælle om deres udfordringer, så resten af holdet kan hjælpe med løsninger. På de sidste mødegange, er der ofte masser af grin, snak og ro på nervøsiteten.

Kurset giver de unge mod på at gøre det, de gerne vil
Mange af de unge fortæller, at de på grund af kurset har fundet ud af, at de ikke er den eneste, der har det svært. De oplever at få mere kontrol over deres situation og mod på at gøre nogle af de ting, de ikke før turde kaste sig ud i: At takke ja til praktik, holde et oplæg i skolen, køre i bus, flytte hjemmefra og begynde uddannelse i en ny by.

Ungeindsatsens effekt:
  • Øget trivsel
  • Reduktion af symptomer på angst
  • Reduktion af symptomer på depression
  • Øget evne til at mestre
  • Bedre søvnkvalitet
  • Færre fysiske symptomer med psykisk årsag (somatisering)
  • Større tro på egne evner til at håndtere symptomer samt opnå følelsesmæssig støtte fra omgivelserne

Online hjælp under nedlukningen
På grund af corona, har kommunerne haft kurserne midlertidigt på pause. Heldigvis forventer de fleste kommuner at holde kurser igen lige efter sommerferien og flere er allerede i gang igen med små hold. I perioden, hvor der ikke har været afholdt kurser, har de unge i stedet kunnet komme på en online-version af LÆR AT TACKLE angst og depression. Kurset var allerede udviklet til voksne over 18 år og er nu blevet tilpasset unge mellem 15 og 25 år. Mere end 30 kommuner har haft unge på online-kurset i perioden under nedlukningen. De unge, der har deltaget, fortæller at indsatsen fungerer godt, og at den hjælper dem til at lære at håndtere deres situation. De fortæller også, at det er rart at få et fællesskab med andre unge, der kender til hvordan det er, når man har angst og depression.

Fremover vil der både være fysiske gruppe-forløb og online-forløb for unge med angst og depression.

Læs mere på www.empowerment.dk og www.lærattackle.dk