Klummearkiv

Når man har svære tanker og evig dårlig samvittighed

Af Malene Norborg Petersson, Specialkonsulent ved Komiteen for Sundhedsoplysning

I mit arbejde er jeg i berøring med mange pårørende til syge mennesker. Det, de syge fejler, kan være meget forskelligt. Men deres pårørende har mange fællesnævnere. En af dem er, at de strækker sig langt for at hjælpe – og ofte for langt.

Pårørende har et stort ønske om at hjælpe og støtte den syge. Men ofte glemmer de deres egne behov og grænser. Dermed bliver de overbelastede, stressede eller deprimerede. Nogle udvikler også angst.
Mange af de pårørende, jeg møder, er så pressede i hverdagen, at de har svært ved at passe et arbejde. De tilsidesætter basale behov som at holde pause for at lade op. De udskyder fx også aktiviteter, der kunne give dem glæde og overskud.
En del pårørende har mistet kontakten med venner og familie. De har ikke orket af holde forbindelsen, imens de forsøgte at nedbringe punkterne på To-do-listen. En liste som alligevel aldrig blev kortere, da der hele tiden kom nye opgaver til.  

Hvis du fortsat vil kunne hjælpe én, der er syg, er det nødvendigt at opretholde din egen livsglæde og livsmod. Men hvordan passer du bedre på dig selv? Hvor kan du lære at prioritere dig selv uden at få dårlig samvittighed? Hvor får du redskaber til at skabe overskud, forebygge konflikter, finde glæde og navigere i en uforudsigelig hverdag?

Som projektleder har jeg stået i spidsen for udvikling og udbredelse af et pårørendekursus, som vi har kaldt LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende. Kurset handler ikke om den syge, men om hvordan du som pårørende lærer at håndtere dine udfordringer, så du ikke bukker under for presset.På kurset møder du andre med udfordringer og bekymringer, der minder om dine egne. Men jeres erfaringer med at håndtere dem er forskellige. Derfor kan I hjælpe og inspirere hinanden.

En kollega bad nogle tidligere kursister om at fortælle, hvad de havde fået med sig fra kurset. En udtrykte det sådan her: ”Kurset klædte mig på til min hverdag som pårørende, så jeg ikke brændte sammen”.
En anden beskrev den lettelse, hun havde følt ved at høre de andre deltageres historier. For, som hun sagde: ”Jeg var jo ikke alene om at have de der forbudte følelser”.
En tredje fortalte, at kurset havde hjulpet på hendes evige dårlige samvittighed med at prioritere de ting, hun holdt af.

Det glæder mig, at over halvdelen af landets kommuner i dag udbyder LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende. For der er brug for indsatsen. Hver 5. i Danmark rammes nemlig af psykisk sygdom 1. Det betyder, at hver 3. er pårørende til en person med en psykisk lidelse 2 eller har kendskab til en.

Kurset består af 7 mødegange á 2,5 time og er for voksne pårørende til mennesker med langvarig sygdom, bl.a. angst og depression. Underviserne er frivillige instruktører, som selv er erfarne pårørende, der er uddannet til at lede kurset.

Deltagelse er gratis.

Læs mere og find et kursussted nær dig på www.laerattackle.dk

En evaluering viser, at deltagere får følgende udbytte af forløbet:
  • 71 % har opnået bedre trivsel.
  • 30 % flytter sig fra høj risiko for at få stress eller depression til at være uden for risiko.
  • 85 % er blevet bedre til at passe på sig selv.
  • 78 % har fået redskaber til at tackle symptomer så som fx træthed, stress eller tristhed.
  • 93 % er blevet bedre til at bruge deres netværk.
  • 93 % er tilfredse eller meget tilfredse med kurset.

Baggrund for kurset

LÆR AT TACKLE er udviklet på Stanford Universitet på baggrund af forskning inden for mestring. Programmet er evidensbaseret.

Kurset LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende er udviklet af Komiteen for Sundhedsoplysning i samarbejde med Københavns Kommune.

Alle kommuner kan søge om midler til opstart og drift hos Komiteen for Sundhedsoplysning. Udvikling og udbredelse er finansieret af satspuljen på ældreområdet for 2018-2021.

For yderligere info kontaktes specialkonsulent Malene Norborg Petersson, mn@sundkom.dk, tlf. 3027 7747 / 3547 5741.


1 Danskernes Sundhed. Den nationale sundhedsprofil. Sundhedsstyrelsen, 2017.

2 EN AF OS. Befolkningsundersøgelse 2017. Epinion, 2017. (kan tilgås her)