Klummearkiv

Omgivelser der inspirerer os alle


Af Nicolaj Johansson cand. scient. i idræt og psykologi, projektleder ved psykiatrien i Region Nordjylland.

”Opslugt og fascineret sidder jeg og beundrer de mange smukke hvide blomster på mirabelletræet og humlebiernes leg i træets krone.  Pludseligt bliver jeg forstyrret af en gul sommerfugl, der basker fornøjet rundt og leder efter et trygt og roligt sted at sætte sig og nyde forårssolens varme…. Mine sanser er fuldt optaget af mine omgivelser og giver mig oplevelsen af ro, tilstedeværelse og tryghed.”

Med min ovenstående erindring in mente, henleder jeg opmærksomheden på den betydning vores omgivelser har for vores krop og psyke, og hvordan dette fokus fremadrettet kommer til at vise sig i praksis hos os i psykiatrien i Region Nordjylland. Vi har, i arbejdet med at øge kvaliteten af vores behandling, samt nedbringe anvendelsen af tvang, erfaret, at det der betyder noget for vores patienter er tryghed, rummelighed, forståelse og øget kropskontrol.

Med accepten af vores ansøgning om økonomisk tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses an-lægspulje 2014, bliver det nu muligt at indfri vores ønske om at skabe nogle bedre fysiske rammer, der appellerer til vores sanser og bevægelse, og gør op med de lange sterile farveløse gange og tomme haver. Med andre ord vil vi gerne praktisere en psykiatri, der rummer hjemlighed, forskellighed, lighed, opmærksomhed, rummelighed og ansvarlighed, begreber vi alle gerne vil tage del i, uanset hvem vi er og hvor vi er.

Når der er behov for ro skal det være muligt at lukke døren ind til sin egen stue med eget bad og toilet, og har man interesse og lyst til at dyrke grønsager eller blot betragte årstidens aftryk i haven, skal det også være muligt. Vi vil også forfølge og udbygge de gode erfaringer, som vi har med den nyetableret multibane på Brønderslev psykiatriske sygehus, der giver mulighed for mange forskellige aktiviteter lige fra fodbold og volleyball til fitness, gymnastik og dans.

En fællesnævner, der har været styrende for de initiativer vores patienter og vi har fremsat ønske om, og prioriteret i forbindelse med denne pulje, er, hvad betyder noget for os som mennesker og vores egenværdi. Vi vil alle elske duften af de nybagte boller, som patienterne og personalet på sigt skal lave i fællesskab i det kommende køkken, og trække på smilebåndet, når vi genoptager fortællingen om dengang patienterne og deres pårørende gav personalet tørt på i basket ude på multibanen. Eller sætte os sammen i nogle inspirerende omgivelser og nyde den musiske og kropslige oplevelse, som det fremtidige sanserum kan byde på.

Med de 10,4 mio. kroner, som den økonomiske pulje beløber sig til, vil vi kunne realisere dele af vores store vision om at skabe et attraktivt såvel ude- og indemiljø, hvilket i kombination med en faglig og engageret personalestab, vil kunne danne rammen for en ny måde at tænke og gøre psykiatri på.