Klummearkiv

Ondt i livet skal ikke give ondt i tænderne

Af Johanne Bratbo, projektleder i Landsindsatsen EN AF OS

Johanne Bratbo om tandsundhed

EN AF OS har som sin overordnede vision at gøre livet bedre for alle ved at fremme inklusion og bekæmpe diskrimination forbundet med psykiske lidelser. En stor fordring, som heldigvis i nogle indsatser kan omsættes til noget meget konkret. Vi har taget ”ulighed i sundhed” op som et centralt tema, fordi statistikkerne viser, at personer med svære psykiske lidelser i gennemsnit lever 15-20 år kortere end befolkningen i almindelighed. De gængse forklaringer på den forskel er ofte manglende egenomsorg, usund kost, rygning, misbrug og manglende motion.

Undersøgelser gennemført af EN AF OS peger på, at der er en række andre aspekter, som det er vigtigt, at man også er opmærksom på, herunder at tandstatus har en selvstændig betydning. Tandproblemer som følge af mundtørhed, der ofte er en bivirkning ved en række forskellige former for medicin mod psykiske lidelser, udgør et stor problem for mange.

Plakat - Ondt i livet skal ikke give ondt i tænderne

For de fleste er det alment kendt, at forskellige former for medicin kan have en række bivirkninger. Men mange er ikke tilstrækkeligt opmærksomme på den effekt, som medicin mod psykiske lidelser som OCD, skizofreni, angst, bipolar sygdom samt andre psykiske sygdomme kan have for tandsundheden. Disse former for medicin kan nemlig nedsætte spytproduktionen og forårsage mundtørhed, hvilket kan medføre alvorlige tandproblemer. I særlig risiko er personer, der i en periode er udfordret af svær psykisk sygdom og derfor har svært ved at passe deres tænder, men også personer der har indtaget psykofarmaka over en længere periode.

Heldigvis kan problemerne forebygges med den nødvendige hjælp og viden i tide, og skal derfor ikke i sig selv afholde nogen fra at tage medicinen!

Mere at vinde end at tabe!

Dårlige tænder er både socialt stigmatiserende, ekskluderende og kan endog skade den almene helbredstilstand og livskvalitet.

Tænderne har en utrolig stor betydning for vores sociale liv, og det kan være grænseoverskridende at vise sit smil frem, hvis man har synlige tandskader og dårlig ånde. Det kan afholde personer fra at være sammen med andre mennesker – også i intime relationer – og begrænse mod på at starte uddannelse og søge arbejde. Enhver der har prøvet at have tandpine kan sikkert leve sig ind i, hvad det vil sige at have konstante smerter i tænder og tandkød, ikke at kunne tygge grove fødevarer og så ikke selv kunne overskue at få gjort noget ved det – enten på grund af skamfølelse, tandlægeskræk eller frygt for tandlægeregningen. Derudover kan tandproblemer i værste fald forårsage en række alvorlige helbredsmæssige konsekvenser i form af fx betændelse i hjerteklapper, lungebetændelse og forværring af diabetes.

De primære fagpersoner, som kan spille en vigtig rolle i forhold til opmærksomhed på tandsundhed, er personale i psykiatrien og socialpsykiatrien, praktiserende læger, tandlæger og tandplejere samt apotekerpersonale.

Da forebyggelse er mulig med den rette hjælp og viden i tide, er der meget at vinde for alle ved at sætte fokus på tandsundhed! Men hvis og når denne information ikke formidles i de rammer, hvor patienter og brugere er i dialog med fagpersoner om deres behandling og rehabilitering, kan det på sin vis betegnes som en form for utilsigtet diskrimination.

Dårlige tænder medfører ofte lavt selvværd og skamfølelse over ikke at kunne passe på sine tænder og kan derfor opleves som et tabu eller moraliserende at tage fat på. Men berøringsangst og manglende viden bør ikke forhindre fagpersoner i at hjælpe med at tage emnet op.

Hvad kan EN AF OS tilbyde?

I samarbejde med - og med stor opbakning fra - Sundhedsstyrelsen, Tandlægeforeningen, Dansk Tandplejerforening, LAP og Apotekerforeningen har EN AF OS udviklet en række materialer og oprettet en underside www.en-af-os.dk/tandsundhed. Her har vi samlet relevant viden, gode råd og tilgængelige kampagnematerialer, der kan gøre det lettere at være med til at skabe en ny kultur, hvor tandsundhed indgår som et naturligt element. Vi håber, at rigtig mange vil bakke op om indsatsen i praksis!