Klummearkiv

Mænd har også psykiske problemer - vi ser dem for lidt

Af Svend Aage Madsen, formand for Selskab for Mænds Sundhed og chefpsykolog, Rigshospitalet

Det ser ud til, at mange mænd med psykiske problemer ikke får den nødvendige og passende behandling. Fx er der op til dobbelt så mange mænd, der har depression, som der er mænd, der er i behandling for det. Det skyldes en række vigtige barrierer...

Kun halvt så mange mænd som kvinder behandles for depression. Til gengæld diagnosticeres mænd dobbelt så hyppigt for misbrug. Det tyder på, at hvis en mand har et misbrug og en depression, så er der størst sandsynlighed for, at han bliver anset for at være en misbruger snarere end en, der har en depression. Man kan sige det sådan, at mænd oftere bliver fundet og i sidste ende diagnosticeret for noget, de gør, snarere end hvordan de har det.

Vi ved, at mænd kan have særlige reaktionsmåder og symptomer på psykiske problemer. De særlige symptomer, man hyppigere (men ikke kun) ser hos mænd, er bl.a. reaktioner i form af aggression, vredesudbrud, risikoadfærd og socialt grænseoverskridende adfærd og misbrug specielt alkohol. Desuden reaktions- og tilstandsmønstre såsom: Tilbagetrækning fra relationer, rigide krav om autonomi, overengagement i arbejde, afvisning af at få hjælp m.v.

Dertil kommer, at mænd begår selvmord tre gange så hyppigt som kvinder. Med alderen bliver forskellen endnu større: mænd over 80 år begår det 4 gange så hyppigt som kvinder. Selvmordene er bl.a. udtryk for depressioner, der ikke er opdagede eller behandlede hos lægen eller i mandens daglige omgivelser.

Som noget helt nyt er det blevet klart, at mellem 6 og 10 pct. af alle fædre får en fødselsdepression, hvilket omfatter ca. 4000 fædre årligt. Meget få af disse mænd får i dag professionel støtte eller behandling for den lidelse på trods af, at det er vigtigt at opspore og hjælpe de mænd i en så betydningsfuld periode i deres og deres barns liv.

Vi ved, at mænd livet igennem har ca. 30 pct. mindre kontakt end kvinder med den praktiserende læge, som jo er indgangen til behandling og specialbehandling - også på det psykiske område.  Ca. tre gange så mange kvinder som mænd henvises til psykolog via egen læge.

Visse særlige træk ved mænds måder at kommunikere og reagere på kan gøre, at de professionelle kan have svært ved at møde manden og forstå ham og hans problemer. Mange mænd trækker sig fra familie og venner, når de får psykiske problemer. Sådanne reaktioner kan gøre det vanskeligt for den professionelle at komme i dialog med manden om hans psykiske tilstand, se hans depression og give den behandling der er brug for.

For at skabe bedre hjælp til mænd med psykiske problemer er der behov for uddannelse i kommunikation og dialog med mænd med psykiske problemer. Både i de sundhedsprofessionelles grunduddannelser og i videre- og efteruddannelser. Dertil er der behov for udvikling af redskaber, der gør det muligt bedre at se depressionerne hos mænd. Videre skal vi finde nye muligheder og rekrutteringsveje for at få mænd i behandling og overveje og udforske, om der er behov for særlige behandlingstilbud for mænd.