Klummearkiv

Fordomme findes desværre også i psykiatrien

Af Thomas Middelboe, overlæge, ph.d. og næstformand i Dansk Psykiatrisk Selskab

Stigmatisering foregår også i psykiatriens egne rækker. Sådan er det. Der hvor kæden sidst af alt skulle hoppe af, der hvor de gode viljer står i kø, der hvor videns- og uddannelsesniveauet er højt… også der sker det.

Mennesker, der vælger at arbejde med psykisk syge, gør det ud fra et tydeligt motiv – nemlig ønsket om at hjælpe, lindre og helbrede. Det er min erfaring efter at have arbejdet på psykiatriske afdelinger i 25 år.

Men dette professionelle psykiatriske behandlingssystem med alle sine gode intentioner, ædle motiver og en værdig sag, er ikke bare evigt godt. Nej. På ingen måde. Det system, jeg repræsenterer, har svagheder, der ligefrem bidrager til stigmatisering.

Hvordan foregår det så?

Personalet stigmatiserer, når lægen eller sygeplejersken i en travl vagt kommer til at tale nedladende eller uhøfligt om eller til en patient. Når den ældre medicinske patient får overset sin depression, ”fordi det psykiske ikke betyder noget,” eller når psykologiske følger af fysiske traumer negligeres, blot fordi patienten kan stå på benene igen.

Og systemet stigmatiserer, når en kvinde over 37 år ikke kan få tilskud til psykologbehandling for sin depression, mens en kvinde under 37 år godt kan. Tænk, hvis det samme kriterium gjaldt behandling for brystkræft! For behandling af angst er grænsen ligeså tilfældig og urimelig – her går det helt ned til 28 år.

Når et yngre menneske med en alvorlig psykose fastholdes i kontanthjælpssystemet i årtier, trods en helt ophævet erhvervsevne, ja, så er det også stigmatisering.

Men den måske mest betydende diskriminering af psykisk syge afspejles i de politisk fastsatte budgetter til sundhedsvæsenet. Hvad er forklaringen på, at psykiatrien kun skulle have en bevillingsstigning på 17 procent fra 2000 til 2010, når de fysiske sygdomme fik et løft på 41 procent i samme periode?

Der er med andre ord nok at tage fat på.

Vi er mange, der har en fælles og brændende interesse i at løfte psykiatrien. Patienter, pårørende, medarbejdere i sundhedsvæsen og socialsektor samt de mange med en mere indirekte berøring med psykiatrien.

Lad os tale med en fælles, klar og anerkendende røst om det livsvigtige men betrængte område, som psykiatrien er. Vi kan gøre det bedre, og de gode viljer er der. I rigt mål.

Thomas Middelboe, Overlæge, ph.d. og næstformand i Dansk Psykiatrisk Selskab

Foto: Morten Holtum

Læs flere klummer:
Besøg vores klummearkiv