Nyheder

24.10.2011

Mange børn og unge mistrives

Konference i Kolding præsenterede forskning om psykisk mistrivsel hos børn og unge

PsykInfo i Region Syddanmark tog emnet mistrivsel hos børn og unge op på den første En Af Os konference i Syddanmark.

120 medarbejdere fra psykiatri, kommuner og skoler var mødt op til en dag, hvor eksperter fremlagde deres forskning i børn og unges mentale sundhed.

Fra Statens Institut for Folkesundhed deltog professor Bjørn Holstein og ph.d. Anne Illemann Christensen. De præsenterede begge deres forskning i psykisk mistrivsel hos grupperne 11-15 årige og 16-24 årige.
Ph.d. Lilian Zøllner fra Center for Selvmordsforskning præsenterede sin forskning om mistrivsel, selvskade og selvmordstanker blandt de ældste skoleelever.
Afslutningsvis præstenterede PsykInfo konsulenterne Mette Skov og Liselene Pedersen projektet Ung-til-Ung

Hent inspiration og faglig viden fra konferencen om psykisk mistrivsel hos børn og unge. Konferencen blev afholdt i Kolding den 13. oktober. Læs omtale og hent slides fra dagen.