Nyheder

07.06.2017

Landsindsatsen EN AF OS er på Folkemødet på Bornholm i 2017

Kom og besøg os og få en snak over en kop kaffe med vores ambassadører, der alle har personlige erfaringer med psykisk sygdom og med at komme videre i livet. Se også nogle af vores film, prøv EN AF OS lykkehjulet og test din viden om psykisk sygdom.

EVENTS:

Glansbilleder og robusthed – psykisk mistrivsel blandt unge
Stadig flere undersøgelser peger på, at andelen af unge, som mistrives psykisk, er voksende, og stadig flere unge får psykiatriske diagnoser. Er vi blevet bedre til at opdage de psykiske problemer, eller er de unge mere pressede i forhold til at skulle præstere og leve op til idealbilleder? Kom og diskuter årsagerne til, at flere unge mistrives.
Torsdag den 15. juni kl. 15.15-16.00 i EN AF OS–teltet, Vinkelstræde 7 i Allinge nr. L19

10 års jubilæum for Handicapkonventionen – hvad har vi nået?
Konventionen blev revideret af FN i 2006 til fremme af grundlæggende menneskerettigheder og ikke-diskrimination af personer med fysiske og psykiske handicap. Tages konventionen alvorligt? Hvorledes virker rettighedsbegrebet i forhold til arbejdsmarkedet, og har den på det område fremmet ligestillingen af mennesker med handicap, herunder mennesker med psykisk lidelser? Hvad er behovet for de næste skridt?
Fredag den 16. juni kl. 11.00-11.45 i Hutlihutgården, Linde Plads 1

Konventionens betydning for personer med psykiske lidelser?
Hvordan går det med at omsætte de basale begreber som inklusion, rimelige tilpasninger og tilgængelighed i konventionens forstand i praksis over for personer med psykiske lidelser til fremme af et mere rummeligt samfund og arbejdsmarked. Hvordan går det med at inkludere personer berørt af psykiske lidelser i Det centrale Handicapråds almene arbejde for at fremme vilkår for personer med handicap?
Fredag den 16. juni kl. 12.00-12.45 i Hutlihutgården, Linde Plads 1

Ta’ hul på snakken med dit barn om psykisk sygdom
I Danmark er der mindst 80.000 børn og unge, der har en forælder med en psykisk lidelse. Mange af børnene oplever at stå alene med deres tanker og bekymringer. EN AF OS har udgivet børnebogen ”Viggo og Walthers verden”, som er skrevet af EN AF OS-ambassadør Nanna Højstrøm. Kom og hør hende fortælle om inspirationskilden til bogen.
Fredag den 16. juni kl. 14.00-15.00 i EN AF OS–teltet, Vinkelstræde 7 i Allinge nr. L19

Mød Ole Sørensen, Rebellen fra Langeland, til en snak over en kop kaffe
Ole Sørensen blev landskendt i 2016 som rebellen fra Langeland i TV-serien af samme navn og for sit personlige engagement præget af respekt og værdighed i mødet med brugere af socialpsykiatrien. Kom og mød Ole over en kop kaffe og få en uformel snak om hans metodiske tilgang ”Almindelig Sund Fornuft”.
Lørdag den 17. juni kl.13:30-14.00 i EN AF OS–teltet, Vinkelstræde 7 i Allinge nr. L19

Ulighed i sundhed gælder også tandsundhed
Psykofarmaka medfører ofte mundtørhed, som forringer mundens naturlige beskyttelse af tænderne, hvilket kan have vidtrækkende konsekvenser såsom smerter, social tilbagetrækning, forringet selvtillid, generelt forringet helbredstilstand og en økonomisk byrde pga. behandlingsomkostninger.
Lørdag den 17. juni kl. 14.00-15.00 i EN AF OS–teltet, Vinkelstræde 7 i Allinge nr. L19

Sådan får du øget socialt ansvar i de lokale virksomheder
Hør om erfaring med at inspirere og skabe innovation, som fremmer, at flere virksomheder tager et socialt ansvar, som er til gavn for både samfundet, virksomheden, øvrige medarbejdere, medarbejderen berørt af psykisk sygdom og for virksomhedslederen.
Lørdag den 17. juni kl. 11.00-12.00 og søndag den 18. juni kl. 10.30-11.30 i EN AF OS–teltet, Vinkelstræde 7 i Allinge nr. L19

Derudover bidrager EN AF OS med inviterede deltagere til flere arrangementer hos samarbejdspartnere, herunder Tandlægeforeningen, Sind Ungdom og Sundhed Danmark.