Nyheder

04.09.2020

Landsindsatsen EN AF OS har fået en podcast kanal

Nu har Landsindsatsen EN AF OS fået sin helt egen podcast kanal på Google- og Apple Podcast. I første omgang kan du høre fem afsnit, som sætter fokus på ulige behandling af mennesker med psykisk sygdom i mødet med det somatiske sundhedsvæsen.


I podcastene vil du både få personlige fortællinger fra pårørende og fra EN AF OS-ambassadører, og du vil høre fagpersoners bud på, hvad der kan være udfordringen og hvordan vi kan gøre noget ved den ulige behandling der kan opstå, når et menneske med en psykisk sygdom er i kontakt med det somatiske sundhedsvæsen.

Du finder Landsindsatsen EN AF OS' podcast kanal på både Google- og Apple Podcasts.

De fem podcast er en del af EN AF OS' indsatsområde Ulighed i sundhed for mennesker med psykisk sygdom, og er udviklet som en del af et undervisningsmateriale målrettet fagpersonale i somatikken. Podcastene bevæger sig inden for tre temaer: Det hele menneske, Samarbejde på tværs og Kommunikation. Gennem de tre temaer sættes der fokus på, hvordan man forebygger stigmatisering af mennesker, der har eller har haft en psykisk sygdom, i mødet med sundhedsvæsenet.

Podcastene kan med fordel også høres af andre, som har interesse for området.

Du kan høre følgende podcast:

Den dag Joanna fik problemer med hjertet
I denne podcast taler vi om en problematik, som handler om, at psykiatriske diagnoser kan have afgørende betydning for, hvordan patienter med en psykiatrisk diagnose bliver mødt og behandlet i det somatiske sundhedsvæsen. Derudover vi taler om, hvordan det er muligt at få stoppet den forskelsbehandling og ulighed i sundhed, som mange oplever.

Medvirkende:
Peter Bech Jacobsen, paramediciner, ambulancetjenesten
Lykke Pedersen, overlæge, Psykiatrisk Center København
Carlo Alberto Barcella, kardiolog, Akutmodtagelsen, Gentofte Universitet Hospital

Når livet gør ondt i både krop og sind
I denne podcast taler vi om, hvordan man undgår, at en psykiatrisk diagnose overskygger et menneskes behov for at få hjælp til sin somatiske lidelse.
Vi kommer ind på, hvilken rolle tidspres, vaner og arbejdskultur, spiller for de sundheds-professionelles møde med patienten. Og så kommer KRAM-faktorerne for alvor til debat. For har nogle sundheds-professionelle i virkeligheden så meget fokus på kost, rygning, alkohol og motion, at de ikke ser hele mennesket?

Medvirkende:
Cindy Lund Nielsen, ambassadør EN AF OS
Anders Beich, praktiserende læge, formand DSAM
Lykke Pedersen, overlæge, Psykiatrisk Center København

Patienten mellem somatik og psykiatri
I denne podcast taler vi om, hvordan der kan komme mere og bedre dialog om og med patienten på tværs af psykiatri og somatik.
Hvilke gevinster er der ved at forbedre samarbejdet?

Medvirkende:
Ulf Grue Hørlyk, ledende overlæge i akutafdelingen, ved Hospitalsenheden Horsens
Mikkel Rasmussen, speciallæge, psykiatri, Risskov

Hele historien om patienten
I denne podcast taler vi om overgange i sundhedsvæsenet og hvor vigtigt det er, at aktørerne i de forskellige sektorer deler viden, som led i at tage ansvar for at patienten oplever sammenhæng i indsatsen og får hjælp til sine helbredsproblemer. Og det uanset om man vurderer, at det er andre, der skal ståfor udredning eller behandling.
Ved mikrofonerne har vi tre personer, som gerne deler deres erfaringer med den kommunikation, der foregår mellem kommune, hospital og praktiserende læge eller speciallæge. Men også, hvordan kommunikationen bliver bedre, når mennesker med psykiske lidelser henvises fra en sektor til en anden.

Medvirkende:
Anders Beich, praktiserende læge
Louise Bjørndal, ambassadør EN AF OS
Camilla Dyvelkov, pårørende

Empati og narrativ medicin
I denne podcast skal vi tale om, hvordan kommunikationen mellem patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle bliver god og hensigtsmæssig.
Vi skal også omkring betydningen af lydhørhed i samtalen og endelig skal vi høre lidt om narrativ medicin, altså hvordan man kan bruge litteratur og livshistorier i samtalen.
Ved mikrofonerne har vi fire personer, som alle har erfaringer med at deltage i samtaler på godt og ondt mellem sundhedsprofessionelle på den ene side af bordet og borgere og patienter på den anden.

Medvirkende:
Tine Møller Lavergne, psykolog, Odense Kommune.
Morten Sodemann, professor, SDU
Pernille Ernst Petersen, ambassadør EN AF OS
Thora Brøjtenborg Larsen, pårørende 


Du kan læse mere om indsatsen Ulighed i sundhed for mennesker med psykisk sygdom og se det samlede undervisningsmateriale her.