Nyheder

08.01.2013

Medarbejder med brugererfaring

Medarbejder med brugererfaring i psykiatrien, så er MB-forløbet måske noget for dig. Se mere her

DSI NETTET I er en selvejende socialpsykiatrisk organisation med driftsoverenskomst med Lyngby-Taarbæk Kommune.

Formålet med DSI NETTET I er at støtte den enkelte borger med psykisk sygdom & psykisk sårbarhed i at stabilisere, udvikle og mestre sin egen tilværelse med udgangspunkt i sine egne ønsker, ressourcer og udviklingsmuligheder. Dette søges opnået ved at etablere og udvikle forskellige botilbud, samværs- og aktivitetstilbud, beskæftigelses og fritidstilbud, klub-, støtte- og uddannelsestilbud osv.

Indsatsen i DSI NETTET I bygger på en recovery-orienteret rehabiliteringsindsats ud fra en viden om, at mennesker med psykisk sygdom kan komme sig. Målet med indsatsen er at den enkelte borger opnår så ligeværdigt, selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt.

 

Du kan læse annonceringen her