Nyheder

09.01.2020

Mennesker med psykisk sygdom stigmatiseres i sundhedsvæsenet

På vegne af Landsindsatsen EN AF OS har Statens Institut for Folkesundhed udarbejdet et litteraturstudie, med studier fra hele verden der viser, at stigmatisering af mennesker med psykisk sygdom ikke kun forekommer i den generelle befolkning, men også blandt det sundhedspersonale, som ellers skal behandle og hjælpe dem.

Det er et velkendt fænomen, at mennesker, som lider af en psykisk sygdom, føler sig forskelsbehandlet og stigmatiseret i mange sammenhænge.

Statens Institut for Folkesundhed har i et nyt litteraturstudie kortlagt, om denne stigmatisering også finder sted i det somatiske sundhedsvæsen, og undersøgt, hvilke holdninger læger, sygeplejersker og andet sundhedspersonale har til patienter med psykisk sygdom.

Studiet dækker over en kortlægning af 158 forskellige videnskabelige studier, hvoraf størstedelen er udenlandske. Få af studierne er fra Danmark og Norden.

Kortlægningen viser, at der er et problem med stigmatisering i sundhedsvæsenet, og at det ikke er afgrænset til bestemte afdelinger eller professioner i sundhedsvæsenet. Stigmatisering findes mange steder, såsom i almen praksis, på hospitaler og akutafdelinger” siger projektleder Ida Nielsen Sølvhøj, Statens Institut for Folkesundhed.

Mistolker symptomer

Stigmatiseringen sker for eksempel, hvis sundhedspersonalet føler sig utryg eller utilpas ved en patient, der kommer ind med en fysisk lidelse eller sygdom, og som samtidig har en psykisk sygdom.

Litteraturstudiet viser, at der kan ske en negativ forskelsbehandling, fordi sundhedspersonalet ikke ved, hvordan de skal agere, eller fordi de mangler viden om psykiske sygdomme. For eksempel peger forskning på, at læger kan mistolke somatiske symptomer som tegn på psykisk sygdom, fordi de tror, at de fysiske symptomer er psykisk funderet. Det kan have den konsekvens, at patienten eksempelvis ikke føler sig taget alvorligt, og at diagnosticeringen og behandlingen dermed forsinkes” siger Ida Nielsen Sølvhøj.

De 158 studier i litteraturstudiet fokuserer henholdsvis på sundhedspersonales holdninger til psykisk sygdom og på forebyggelse og nedbrydelse af stigma gennem interventionsstudier.

Det er Landsindsatsen EN AF OS, der har finansieret litteraturstudiet. Studiet skal føde ind i de afstigmatiseringsindsatser, som EN AF OS udvikler til den somatiske del af sundhedsvæsenet i Danmark.

Litteraturstudiet kan læses her

Fakta

Mennesker med psykisk sygdom dør 15-20 år tidligere end resten af befolkningen og har højere risiko for at udvikle forskellige somatiske sygdomme, såsom hjertekarsygdom.

Meget af overdødeligheden kan tilskrives ulykker, selvmord, brug af psykofarmaka og en usundere livsstil, men forskning tyder på, at overdødeligheden også skyldes lavere behandlingskvalitet, negativ forskelsbehandling og en senere diagnosticering af somatisk sygdom.

Kontakt

Projektleder Ida Nielsen Sølvhøj, tlf.: 6550 7765, e-mail: idns@si-folkesundhed.dk, og seniorforsker Maj Britt Dahl Nielsen, tlf.: 6550 7784, e-mail: mbdn@si-folkesundhed.dk, Staten Institut for Folkesundhed, SDU.

Ulighed i sundhed

EN AF OS sætter med Ulighed i sundhed fokus på ulige behandling af mennesker med psykisk sygdom i mødet med det somatiske sundhedsvæsen. Formålet er at skabe større opmærksomhed, refleksion og debat om nødvendigheden af at se "det hele menneske" for at kunne give den rette hjælp og behandling til patienter, som også har en psykiatrisk diagnose. Ulighed i sundhed handler om at modvirke stigmatisering af personer med psykisk sygdom ved kontakt til det somatiske sundhedsvæsen.

Ulighed i sundhed er primært henvendt til fagpersonale i somatikken, men kan anvendes af alle med interesse for området.

Læs mere om Ulighed i Sundhed her