Nyheder

16.05.2019

Ny app skal reducere selvskade

Med en ny app til mobiltelefonen får personer med selvskadende adfærd hjælp lige ved hånden.

Lanceringen af selvhjælpsapp’en ”My Plan Zero Self Harm” sker som et led i et nyt videnskabeligt forsøg i Region Hovedstaden Psykiatri. Undersøgelsen skal vise, om en mobiltelefon-app med kriseplan kan reducere selvskade hos unge og voksne.

En tredjedel af de unge har selvskadende adfærd

Op imod en tredjedel af de 18-30-årige har skadet sig selv med vilje på et tidspunkt i deres liv. Selv i folkeskolens ældste klasser har 13,4 % skadet sig selv en eller flere gange.

Selvskadende adfærd uden intention om at dø er et stigende problem i Danmark på tværs af køn, alder og social baggrund. Når personer med selvskade henvender sig til en skadestue, vil de i dag, efter den fysiske skade er håndteret, blive sendt hjem uden yderligere opfølgning og uden hjælp til at reducere den selvskadende adfærd.

- Selvskade fungerer som en mestringsstrategi, der har til formål at lindre personens psykiske smerter og svære tanker. Lige nu er en del af den behandling, som patienter med selvskade modtager i psykiatrien, en kriseplan i papir, hvori patienten har nedskrevet de forskellige symptomer på kommende selvskade og hvilke aktiviteter, der kan stå i stedet for. Det kan være, at man føler sig opgivende og ensom, og så i stedet for at skære i sig selv, så har man kriseplanen, hvori der står, at man skal ringe til sin mor, spise chokolade, gå en lang tur eller andet, man selv har valgt, forklarer forskningsleder og ph.d. Kate Aamund fra Psykiatrisk Center Nordsjælland.

Retur fra skadestuen uden hjælp

De fleste selvskadende personer bliver kun behandlet for de fysiske skader, når de henvender sig til en skadestue. De bliver ikke henvist til psykiatrien, men skal selv håndtere den problemfyldte adfærd. Målet med den nye app er, at skadestuerne gennem introduktion til app’en kan give disse personer en overskuelig måde at hjælpe sig selv på.

App’en fungerer som en elektronisk kriseplan, hvilket betyder, at den hjælper den enkelte bruger med at identificere symptomer på selvskadende adfærd. Derefter foreslår den aktiviteter, som kan strukturere hverdagen og erstatte den selvskadende adfærd. Det kan være alt fra gåture, særlige måltider, søvn til at kontakte venner eller familie. Kriseplanen udvikles individuelt til hver enkel bruger i app’en ud fra input og præferencer, og der kan tilføjes musik, billeder eller link til video som ekstra motivation til at få den enkelte bruger til at stoppe med selvskadende adfærd.

App’en undersøges i videnskabeligt forsøg

I et nyt videnskabeligt forsøg ved Region Hovedstadens Psykiatri vil en række forskere undersøge, om app’en er et bedre støtte- og hjælpeværktøj, end når samme informationer gives i papirform.

Undersøgelsen har 256 deltagere, hvoraf den ene halvdel skal anvende app’en ved selvskadende adfærd, og hvor den anden halvdel skal anvende kriseplan på papir. Alle deltagere er personer, der har været behandlet for to eller flere selvskadende episoder på en skadestue i Danmark, som ikke er i psykiatrisk eller psykologisk behandling for selvskade, og som ikke har en høj selvmordsrisiko.

- Vi er spændte på resultatet af undersøgelsen og håber på, at selvhjælpsapp’en kan hjælpe personer med selvskadende adfærd, som ikke har et behandlingstilbud i det etablerede sygehusvæsen. Undersøgelsen starter i juni 2019 og varer til december 2020. Når undersøgelsen er færdig, vil app’en blive frigivet gratis til brug, fortæller Kate Aamund.

Om selvskade

11 % af danskerne i aldersgruppen 18-80 år har på et tidspunkt i deres liv skadet sig selv med vilje mindst én gang. Langt den største andel med selvskadeerfaring findes i den yngre befolkning, hvor op mod en tredjedel af de 18-30-årige har skadet sig selv med vilje på et tidspunkt i deres liv.

Selvskade defineres som en bevidst handling, som medfører direkte fysiske skader, uden intention om selvmord, men for at lindre negative følelser. Typiske eksempler på selvskade er at skære, brænde, bide eller slå sig selv. Den fysiske skade er ofte overfladisk, og hensigten er ikke at begå selvmord eller ødelægge kroppen, men at få det bedre. Selvskadende adfærd er dog en kendt risikofaktor for at udvikle selvmordsadfærd, og gruppen af selvskadende personer er kendt ved at have dårligere trivsel, større risiko for at udvikle psykiske sygdomme og oftere alkohol- og stofafhængighed (kilde: LMS).

Om undersøgelsen

Undersøgelsen starter i juni 2019 og varer til december 2020.

Undersøgelsen måler deltagernes livskvalitet og oplevelse af selvværd ved hjælp af WHO’s livskvalitetsindex WHO-5 og Rosenbergs selvværdsskala RSE, og den måler også, om deltagernes eventuelle depressive symptomer og eventuelle spiseforstyrrelse forbedres ved brug af app’en.

Deltagerne er 15 år og opefter.

Om app’en

App’en MinPlan er udviklet af Jette L.S. Larsen i 2013 og er oprindeligt et selvhjælpsværktøj til selvmordsforebyggelse. App’en anvendes på en række psykiatriske skadestuer i Danmark og Norge.

App’en er i forbindelse med denne videnskabelige undersøgelse blevet videreudviklet til håndtering af selvskade. App’en er både til Android og iPhone og kan hentes gratis.

For mere information

Kontakt:
Forskningsleder, læge og ph.d. Kate Aamund

E-mail: kate.aamund@regionh.dk

Tlf.: 20 18 68 93.