Nyheder

23.04.2013

Ny undersøgelse af Psykiatrifonden

Psykiatrifondens landsdækkende indsats om skizofreni undersøger i april og maj 2013, hvordan mennesker med skizofreni i Danmark oplever psykiatrien, og hvad der fremmer - og hindrer - deres recovery.

Formålet med undersøgelsen (som er anonym) er at give mennesker med skizofreni en stemme i debatten om fremtidens psykiatri i Danmark (regeringens psykiatriudvalg præsenterer sin rapport til sommer).

Besvarelserne samles i en rapport, der skal give et kvalificeret bud på, hvilke indsatser og tilbud der gør en forskel, og hvilke ændringer der bør iværksættes, for at mennesker med skizofreni får den bedst mulige støtte.

Undersøgelsen løber til den 19. maj 2013 og man kan deltage i undersøgelsen her

Psykiatrifonden kan også sende spørgeskemaet på papir, hvis det foretrækkes.

Skriv til projektleder Charlotte Hallin på ch@psykiatrifonden.dk eller ring på 2055 3611.