Nyheder

04.04.2018

Nyt initiativ skal lære børn og unge om mental sundhed

EN AF OS ambassadør Mads Trier-Blom har sammen med Maja Dalgaard Pøhler stiftet ForandringsCenteret for Børn & Unges Mentale Sundhed, som lanceres d. 7. april 2018.

Pressemeddelelse:   

I anledningen af Verdens Sundhedsdag 7. april præsenteres et nyt initiativ, der skal hjælpe børn og unge med at forstå, at sundhed på lige fod med god kost og motion handler om at trives psykisk og socialt.

Godt hver femte unge dansker mellem 16 og 24 år har et dårligt mentalt helbred, og antallet af unge med ondt i sjælen har været støt stigende de seneste år. Det viser Sundhedsstyrelsens nye rapport fra marts 2018, og det er bl.a. undersøgelser som disse, der er bevæggrunden for, at ForandringsCentereret for Børn & Unges Mentale Sundhed nu ser dagens lys:

"Det er på ingen måde ny viden, at det fysiske, psykiske og sociale fletter sammen, når vi skal vurdere vores sundhed – faktisk definerede WHO det allerede sådan tilbage i 1948. Alligevel har vi i dag meget fokus på kost og motion – og begrænset fokus på psykisk og social sundhed. Med ForandringsCenteret for Børn & Unges Mentale Sundhed vil vi være med til at skabe en balance, så børn og unge får en mere helstøbt forståelse for sundhed, der kan komme dem til gode både nu og senere i livet," siger én af foreningens medstiftere, Mads Trier-Blom.

ForandringsCenteret for Børn & Unges Mentale Sundhed bliver lanceret 7. april i anledning af Verdens Sundhedsdag, som i år har fokus på depression. Bag initiativet er Mads Trier-Blom, der selv har været syg af psykisk sygdom og stress, og i dag holder foredrag om sine erfaringer i firmaet InkluderFler, og Maja Dalgaard Pøhler, som i firmaet Levende Læring har erfaringer med unges sundhed og sociale relationer.

Fra forskning til børn og unges virkelighed
De to stiftere bag ForandringsCenteret for Børn & Unges Mentale Sundhed ser det som deres mission at bygge bro mellem den forskning om mental trivsel, som allerede findes og den virkelighed, børn og unge er en del af:

De to stiftere bag ForandringsCenteret for Børn & Unges Mentale Sundhed ser det som deres mission at bygge bro mellem den forskning om mental trivsel, som allerede findes og den virkelighed, børn og unge er en del af:

"Der er heldigvis en masse viden om psykisk og social trivsel – og meget dygtige forskere på området – men der er sjældent fokus på, hvordan vi får omsat den forskningsbaserede viden, så fx en 9-årig, en 15-årig eller en 23-årig kan forstå den og samtidig har lyst til at interessere sig for mental sundhed. Det er vores mission er at agere bindeled, så forskningen bliver gjort levende, konkret og til noget, man kan reelt kan forstå og efterleve som barn eller ung," siger Maja Dalgaard Pøhler.

Derfor sigter ForandringsCenteret i første omgang på brede samarbejder, der gør det muligt at kommunikere i øjenhøjde med de unge. Det kunne fx være via samarbejde med Danmarks Lærerforening med henblik på særligt undervisningsmateriale, der bringer psykisk og social sundhed på skoleskemaet, via samarbejder med bloggere, der i forvejen er i dialog med målgruppen eller helt andre typer af indsatser:

"Uanset platformene og metoderne er sigtet det samme: Nemlig at kunne give vores børn og unge mennesker en opmærksomhed på vigtigheden af at værne om såvel den fysiske som den psykiske og sociale sundhed," slutter Mads Trier-Blom.

Om ForandringsCenteret for Børn & Unges Mentale Sundhed

Læs mere på www.forandringscenteret.dk

Kontakt
Ønskes yderligere information om ForandringsCenteret for Børns og Unges Sundhed kontakt da enten Mads Trier-Blom eller Maja Dalgaard Pøhler:

Ønskes yderligere information om ForandringsCenteret for Børns og Unges Sundhed kontakt da enten Mads Trier-Blom eller Maja Dalgaard Pøhler:

Mads Trier-Blom:
Mads@ForandringsCenteret.dk
(+45) 6066 2866

Maja Dalgaard Pøhler
Maja@ForandringsCenteret.dk
(+45) 2680 2058