Nyheder

14.02.2014

Nyt projekt skal forbedre patientsikkerheden i psykiatrien

Behandlingen af psykiatriske patienter skal være mere sikker.

I projektet arbejder psykiatriske enheder fra hele landet for at forebygge medicinfejl, tvang og selvmord samt sikre effektiv behandling af somatiske sygdomme. Forbedringerne skal ske ved, at sundhedspersonalet ændrer rutiner og afprøver nye arbejdsformer, som sikrer den rette behandling til mennesker med psykisk sygdom. 

Sikker Psykiatri vil aktivt inddrage patienter og pårørende i forbedringsarbejdet, hvilket blandt andet sker ved at knytte en patient og en pårørende til de forskellige enheder. Derudover involverer projektet ledelserne i en grad, man ikke tidligere har oplevet i psykiatrien, da erfaringer viser, at forbedringer af sundhedsvæsnet kræver massiv opbakning fra den del af organisationen. Konkret skal ledelserne ud på afdelingerne og se sundhedspersonalets arbejde med at forbedre patientsikkerheden. 

Sikker Psykiatri løber frem til udgangen af 2016 og er tænkt sammen med de kvalitetsinitiativer, som psykiatrien allerede arbejder med.