Billede fra flyer til nyhed om GAME

Nyheder

07.11.2018

Nyt tilbud til børn og unge med psykosociale udfordringer

GAME har med støtte fra VELUX FONDEN og Sundhedsstyrelsen igangsat metodeudviklingsprojektet ’Fællesskab på Asfalten’. Projektet skræddersyr gadeidrætsforløb til børn og unge med psykosociale udfordringer.

Fællesskab på Asfalten er et nyt fritidsprojekt i GAME for børn og unge med psykosociale udfordringer op til 15 år. Børnene deltager enten sammen med fagprofessionelle fra deres skole/institution/tilbud eller sammen med en af deres pårørende.

Mere fællesskab mindre konkurrence
Projektet stræber efter at sænke tærsklen til idrætsdeltagelse ved at skræddersy forløb i parkour til børn i alderen 8-15 år, der kæmper med psykosociale udfordringer.

”For at gøre det mere overskueligt for børnene samt skabe et trygt miljø, har vi pillet konkurrenceaspektet helt ud af disse træninger. Det giver mere plads til forskellighed og fællesskab,” siger Rasmus Hansen, projektleder for ’Fællesskab på Asfalten’.

En del af projektet er ligeledes at udvikle en gadeidrætsuddannelse, hvor frivillige unge, der selv har haft lignende udfordringer, sammen med gadeidrætsinstruktører skal lære at tilrettelægge og være støttende i indsatser for målgruppen. Ligeledes kan fagpersoner, der til dagligt arbejder med målgruppen, igennem projektets uddannelsesworkshops blive klædt på til at tilrettelægge indsatser for målgruppen.

GAME søger lige nu deltagere og frivillige til projektet.
 
HVEM? Børn og unge op til 15 år, der er visiteret til specialtilbud.

HVORDAN? Parkourforløb med superdygtige instruktører en gang om ugen i 32 uger. Herefter otte ugers brobygningsforløb med relevante fritidstilbud.

HVORNÅR? 2018 - 2021. Kontakt GAME på raha@game.ngo eller bj@game.ngo for hvornår vi starter i din by.

HVOR? GAME Streetmekka i København, Esbjerg, Aalborg og Viborg.

HVORFOR? Det bliver sjovt, og alle kan være med! Der er ingen konkurrence, men mulighed for succesoplevelser – og for at blive en del af et fedt fællesskab i GAME Streetmekka.
 
FRIVILLIGE: Vi søger også FRIVILLIGE til projektet. De frivillige er unge i alderen 16-25 år, som enten har erfaring med psykisk sårbarhed - eller som bare synes, projektet lyder spændende.

Lyder det som noget for dit barn eller dig? Så kontakt Bente fra GAME på 27 11 66 04 // bj@game.ngo 

Læs mere på http://gamedenmark.org/news/game-aktiverer-boern-og-unge-med-psykosociale-udfordringer/