Åbenhed om psykisk sygdom skal holde unge fra stoffer

Mange unge går rundt med en psykisk sygdom, som de ikke vil eller tør fortælle om. I stedet for at søge professionel hjælp, vælger nogle selvmedicinering ved misbrug af stoffer. Landskampagnen EN AF OS, som har til formål at nedbryde tabu og fordomme om psykisk sygdom, sætter derfor nu særligt fokus på, at det skal være mere acceptabelt for unge at tale åbent om deres psykiske problemer.

Psykisk sygdom er ofte forbundet med tabu og fordomme. Det oplever unge også, og derfor undlader flere unge at stå frem med deres psykiske problemer og søge professionel hjælp. Og det kan have alvorlige konsekvenser. For når de psykiske problemer hos den unge bliver for store, kan det det føre til selvmedicinering ved brug af især hash, men også andre hårdere stoffer. Og hvad, der starter som et forsøg på at dulme de psykiske problemer, kan lynhurtigt blive til et alvorligt stofmisbrug for den unge, som kan føre til en endnu værre eller længerevarende psykisk sygdom.

”I starten kan selvmedicineringen fungere som en nem og hurtig måde at koble af og glemme hverdagens problemer. Stofferne kan give tryghed og hjælpe til med for eksempel at sove. Men langsomt bliver de også nødvendige for at klare hverdagen, og her bliver misbruget og den psykiske lidelse en kombination, som i sidste ende forstærker hinanden,” siger Søren Søberg Hansen, som er psykolog og Ph.d. med speciale i psykopatologi ved Videnscenter for Rusmiddelpsykiatri i Aarhus.

Hvis hverken stofmisbruget eller den psykiske sygdom bliver behandlet, kan det få yderligere konsekvenser for de unge og ende med også at gå ud over uddannelse, job og i sidste ende også resultere i isolering fra venner og familie.

Kampagne skal tilføre viden og fjerne tabu omkring psykisk sygdom

Landskampagnen EN AF OS har til formål at gøre det lettere at leve med og komme sig efter en psykisk sygdom. En af de målgrupper, kampagnen særligt fokuserer på, er unge, fordi alvorlige lidelser, som f.eks. skizofreni, ofte bryder ud i ungdomsårene. Formålet er derfor at fremme større åbenhed og viden om at man kan komme sig og få et ungdomsliv som andre, hvis man får den rette hjælp i tide.

”Fordomme og uvidenhed i forhold til psykisk sygdom, har stor betydning for de unges frygt for stempling og udstødelse, og det er problematisk i en alder, hvor man gerne vil være som alle andre. Her ønsker man ikke, at de fordomme, der omgiver psykisk sygdom, skal blive en del af ens selvbillede. Samtidig er netop ungdommen en fase i livet, hvor mange eksperimenterer på forskellig vis med identitet og livsførelse, og det kan gøre det ekstra svært både for den unge selv, vennerne og familien, at opdage, hvornår der er tale om en bagvedliggende psykisk lidelse. Den udfordring bekræftes også i en helt aktuel undersøgelse fra Center for Rusmiddelforskning” siger Johanne Bratbo, projektleder på EN AF OS-kampagnen.

Det er håbet, at EN AF OS-kampagnen kan være med til at gøre det lettere for unge at stå frem med deres psykiske problemer, men også at gøre de unge og deres omgivelser opmærksomme på, hvor skadelige konsekvenser det kan have at søge tilflugt blandt rusmidler frem for at søge professionel hjælp.

”Det er vigtigt, at de unge er klar over, at stoffer i rigtig mange tilfælde forværrer ens psykiske sygdom og ikke giver den lindring, man søger. For mange er hash for eksempel en måde at lukke hverdagens problemer lidt ude, men hvis man har en psykisk lidelse, så er risikoen for en hashpsykose også større. Derfor er det utrolig vigtigt, at de unge tør være ærlige om deres psykiske problemer, så de kan få den rette professionelle hjælp i behandlingssystemet”, siger Johanne Bratbo.

For at nå ud til flest mulige unge vil EN AF OS-kampagnen blandt andet fokusere på at besøge uddannelsesinstitutioner, være repræsenteret på de sociale medier og gæste sommerens festivaler. Kampagnen løber de næste fire år.

Om landskampagnen EN AF OS

Landskampagnen EN AF OS vil over de næste par år sætte fokus på afstigmatisering af psykisk sygdom. Det skal være lettere at have og leve med en psykisk sygdom – og det skal være lettere at blive rask og komme sig efter en psykisk sygdom.

Landskampagnen vil sætte fokus på det stigma, dvs. den negative kategorisering, som skaber fordomme, der ofte er forbundet med psykisk sygdom. Det skal bl.a. ske ved, at danskerne får mere viden om psykisk sygdom og de fordomme – bevidste eller ubevidste – der hersker om psykisk sygdom. Håbet med kampagnen er derfor at bidrage til, at danskerne bliver mindre usikre, nervøse, forbeholdne og afstandstagende – og i stedet mere åbne og imødekommende over for personer med psykisk sygdom. 

Læs mere om kampagnen på www.en-af-os.dk

Kontaktoplysninger

  • Johanne Bratbo, projektleder for EN AF OS-sekretariatet, tlf. 35 47 57 47 eller tlf. 40 89 27 29 og jb@en-af-os.dk
  • Søren Søberg Hansen, psykolog og Ph.d. med speciale i psykopatologi ved Videnscenter for Rusmiddelpsykiatri i Aarhus, soerehan@rm.dk