Medierne kan blive bedre til at nedbryde fordomme om psykisk sygdom

Mere end ni ud af ti personer, der har eller har haft en psykisk sygdom, mener, at mediernes måde at omtale psykisk sygdom på er medvirkende til at bekræfte fordomme overfor personer med psykiske lidelser. Det viser en ny undersøgelse. Undersøgelsen viser også, at halvdelen af de adspurgte føler, at medierne stempler dem, mens lige så mange fortæller, at de bliver triste af mediernes negative fokus på psykisk sygdom. Det viser en rundspørge blandt 1.235 personer, der har eller har haft en psykisk sygdom, foretaget for EN AF OS-kampagnen.

Mediernes dækning af psykisk sygdom er ikke neutral. Det mener i hvert fald næsten 65 pct. af de 1.235 adspurgte personer, der har eller har haft en psykisk sygdom, i en ny undersøgelse foretaget af EN AF OS-kampagnen. Og den negative omtale påvirker de adspurgte. Mere end ni ud ti af de adspurgte personer svarer, at mediernes måde at omtale psykisk sygdom på er medvirkende til at bekræfte fordomme overfor personer med psykiske lidelser, og halvdelen af de adspurgte føler, at medierne stempler dem, mens næsten lige så mange fortæller, at de bliver triste af mediernes negative fokus på psykisk sygdom. Det er skræmmende tal, mener formand for Dansk Psykiatrisk Selskab, Thomas Middelboe:

”Tallene overrasker mig ikke, for vi har længe været opmærksomme på, at mediernes dækning af psykisk sygdom har en selvforstærkende virkning. Hvis vi gerne vil bekæmpe fordomme og diskrimination, så bliver vi nødt til også at fremhæve de gode historier. Men hvis fordommene om psykisk sygdom gang på gang bliver bekræftet i medierne, har personer, der måske i dag er velbehandlede for en psykisk sygdom, ikke lyst til at gå ud og fortælle deres egen positive historie om at leve med en psykisk sygdom. Tværtimod føler de sig stemplede pga. deres diagnose, stikker hovedet i busken og oplever en opdeling i ‘dem’, de psykisk syge, og ‘os’, de normale. Historier i medierne har derfor stor betydning for, hvordan mennesker, der har eller har haft en psykisk sygdom, oplever at blive mødt af andre,” siger Thomas Middelboe, formand for Dansk Psykiatrisk Selskab.

Vold sælger aviser 
De adspurgtes følelse af, at medierne skriver negativt om psykisk sygdom, bakkes op af en undersøgelse foretaget for EN AF OS-kampagnen af KORA. Undersøgelsen har gennemgået avisartikler over en tre måneders periode, og den viser, at 62 pct. af omtalen af personer med psykiske lidelser er negativ, og at mere end halvdelen af de negative historier omhandler kriminalitet. Og netop denne kobling mellem psykisk sygdom og kriminalitet påvirker de adspurgte i undersøgelsen. Næsten halvdelen svarer, at de føler sig stemplede af disse historier, fordi de selv har eller har haft en psykisk lidelse. Og mediernes fokus på kriminalitet udgør et stort problem, siger projektleder for EN AF OS-kampagnen, Johanne Bratbo:

”Det er klart en udfordring, at medierne så ofte vælger en sensationspræget vinkel, når en person med en psykiatrisk diagnose har været involveret i kriminalitet. Historierne citeres så bredt i medierne, at befolkningen let kan få det indtryk, at omfanget er langt større end der reelt er tale om. Det gælder særligt i forhold til situationer, hvor personer med skizofreni er involveret, fordi de meget dramatiske fremstillinger uimodsagt kan vedligeholde manges forestilling om, at alle med skizofreni er farlige, at de lider af en personlighedsspaltning og aldrig kan blive raske”, sige Johanne Bratbo, projektleder for EN AF OS-kampagnen. 

Hun understreger også mediernes vigtige betydning for befolkningens opfattelse af personer, der har en psykisk sygdom:

”Mange mennesker får en stor del af deres viden om psykisk sygdom fra medierne, og journalister og redaktører har derfor selvstændigt mulighed for at bidrage positivt til at nedbryde fordomme og myter ved at nuancere mediebilledet med fortællinger om personer med psykiske lidelser der lever ’almindelige’ liv trods deres sygdomsperioder eller som er blevet raske. Som vi kan se i undersøgelsen, påvirker mediernes historier personer, der har eller har haft en psykisk sygdom, og vores erfaring siger os, at stigmatiseringen kan være med til at føre til social isolation og ensomhed. Vores håb med Landskampagnen EN AF OS er, at myter og fordomme kan erstattes af fakta, og at medierne overvejer etikken, når de vælger vinklingen på en svær begivenhed, hvor en person med en psykisk lidelse er involveret”, siger Johanne Bratbo, projektleder for EN AF OS-kampagnen.

Johanne Bratbo understreger dog afslutningsvist, at hun oplever en ændring i flere journalisters holdning:

”Imens vi har kørt EN AF OS-kampagnen, har vi oplevet en stigning i journalister, der ønsker at skrive om personer, der har eller har haft en psykisk sygdom, på en mere nuanceret måde. Forhåbentligt spreder denne tendens sig til hele medielandskabet”, Johanne Bratbo, projektleder for EN AF OS-kampagnen. 

EN AF OS-kampagnen vil frem til 2015 sætte fokus på afstimatiseringen af psykisk sygdom. Kampagnen er iværksat af en række partnere, der omfatter Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner, regionerne, KL, Socialministeriet, PsykiatriFonden, PsykiatriNetværket og TrygFonden.

Kontaktinfo:

  • Johanne Bratbo, projektleder for EN AF OS-kampagnen, tlf. 35 47 57 47 og mobil 40 89 27 29 eller mail: jb@en-af-os.dk
  • Thomas Middelboe, formand for Dansk Psykiatrisk Selskab og ledende overlæge, tlf. 29 26 63 97 eller mail: thomas.middelboe@regionh.dk.